Handelsmann

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Kapitler Expansion.png
Gå tilbake til: Bygningsoversikt

Handelsmann

Hensikt

Hos Handelsmannen kan du bytte dine varer med andre spillere. Hovedmålet her vil ofte være å bytte bort dine overproduserte varer, som gjerne blir produsert i fabrikkene med aktiv produksjonsøkning, for varer du faktisk behøver.


Krav

For å kunne bygge Handelsmannen vil du måtte låse opp teknologien i forskningsmenyen, og ha de nødvendige ressursene. Den vil også behøve å bli knyttet til Hovedsalen for å fungere slik den skal. Den kan ikke bli solgt eller bygget på ny. Handelsmannen kan oppgraderes når du kommer til kapittel 11, Småfolket.

Akseptere tilbud

Når du trykker på handelsmannen vil du se fire faner. Den første er "Aksepter tilbud".


Trader-acceptoffers.png


Her kan du se alle tilbudene til andre spillere som er innenfor din rekkevidde.

På toppen vil du finne to nedtrekksmenyer, som tillater deg å filtrere de tilbudte og/eller ønskede varene. Du kan akseptere tilbud dersom du har den ønskede mengden varer til din disposisjon. Aksepterbare tilbud er listet først.

 • Byttegebyr: Noen tilbud er markert med et gebyrikonTrader fee.png. Handelsmannen tar 50% ekstra i gebyr for disse tilbudene da disse er fra spillere du ikke har oppdaget ennå. Du kan oppdage en spiller ved å speide en provins ved siden av deres by. Tilbud fra oppdagende spillere eller medlemmer av lauget ditt har ingen gebyr.


Tips: Eldgamle underverk kan redusere byttegebyret!!


Vennligst legg merke til : Handelsmannen tar gebyret for seg selv, så den vil ikke bli mottatt av spilleren som la ut tilbudet.

 • Vurdering: Handelsmannen vurderer tilbudet fra 1 til 3 stjerner. Der 1 er veldig dyrt, og 3 er et kupp.

Center


Hvordan blir et tilbud vurdert?

Varene er gruppert inn i tre forskjellige kvaliteter: Grunnleggende varer, tilvirkede varer, og magiske varer. Forholdet mellom de to første kategoriene er 1:1,5. Eksempelvis er 100 tilvirket varer verdt 150 grunnleggende varer. Forholdet mellom de magiske varer og grunnleggende varer er 1:2,25.

Vurderingen sammenligner de tilbudte og ønskede varene:

 • 0 Stjerner - Veldig dyrt
 • 1 Stjerne - Litt dyrt
 • 2 Stjerner - Rettferdig (tilbud og ønske har samme verdi)
 • 3 Stjerner - Kupp

Legg ut tilbud

Her kan du legge ut et tilbud.


Trader-place-offer.png


Handelsmannen vil kun tillate rimelige tilbud. Dersom et tilbud er utenfor det akseptable forholdet (for høyt eller for lavt), vil det bli avslått. Dersom du ønsker å opprette et tilbud, velger du bare varene du ønsker å bytte bort, i nedtrekksmenyen, og fyller inn antallet i feltet til høyre. Deretter velger du hvilken vare du ønsker i bytte, og systemet vil automatisk fylle inn det rettferdige antallet varer, sammenlignet med varen du ønsker å bytte bort (så tilbudet ditt vil bli vist med 2 stjerner for andre spillere). Du kan fortsatt taste inn et annet antall dersom du så skulle ønske, men vær klar over at systemet ikke vil tillate deg å legge ut et urimelig tilbud. Dersom systemet skulle oppdage et urimelig tilbud, vil det automatisk stille seg om til et rimelig forhold.

Unreasonable Offer.png


Eksempel: Du ønsker å tilby 100 planker mot 1000 marmor. Handelsmannen vil da foreslå et annet alternativ for deg, å be om 800 marmor i stedet for 1000. Dette tilbudet vil selvsagt bli vurdert som veldig dårlig likevel, men det vil falle innenfor det akseptable forholdet for byttehandler.


Tips: Du kan kan bare ha maksimalt 60 tilbud ute på markedet samtidig.

Dine tilbud

I denne fanen vil du se tilbud som du har plassert på markedet som ikke har blitt akseptert enda. Når du plasserer et tilbud, vil varene bli tatt fra lageret ditt i Hovedsalen. Dersom du skulle ønske det, kan du slette tilbudene og å få dine varer tilbake.


Trader-youroffers.png
Goods back 3.png

Kjøpmann

Når du når kapittel 18 - Lagånd, må du oppgradere Handelsmannen til nivå 7 for å bytte til deg oppstigende varer med andre spillere. Når du er ferdig med oppgraderingen vil Kjøpmannen bli tilgjengelig hos Handelsmannen. Du kan leie inn Kjøpmannen for å bytte oppstigningsvarer med en gang. Du kan leie opptil 5 stk for en tidsbegrenset periode.


Merchant Tab.png

Tvert du har leid en Kjøpmann er han klar for å handle med deg, men husk at han kun godtar rettferdige tilbud, så ingen pruting!

Merchant Ready.png

Når du handler med Kjøpmannen vil han tilby dine oppstigende varer til andre spillere, så det vil ta litt tid før han kommer tilbake. Mengden oppstigende varer du kan bytte samtidig kommer an på nivået Hovedsalen sin er på.

Merchant Offer.png

Du kan gjøre handler raskere ved å bruke tidsøkninger og diamanter. Om noen godtar Kjøpmannens tilbud blir han tilgjengelig igjen med det samme!

Merchant Gone.png

Kjøpmannen kan leies for 20 dager. Etter den perioden må du leie han på ny.


Hint: Jobb sammen i lauget ditt for å få Kjøpmannen til å jobb raskere

Grossist

På denne fanen vil du finne noen standardtilbud fra Handelsmannen. Tilbudene her er ikke lønnsomme, men det kan hende du ønsker å benytte deg av grossisten dersom du ikke skulle finne de byttehandlene du behøver, eller behøver å bli kvitt overproduserte ressurser.


Wholesaler.png


Her vil du kun være i stand til å bytte de tre varene du har produksjonsøkninger på (du ser dem under Hovedsal - relikviefanen). Du kan kjøpe disse varene med mynter, og forsyninger, for andre varer av samme kategori. Mengden av varer du vil få i bytte mot dine produksjonsøkte varer vil være i forholdet 1:5. Eksempelvis vil du få 100 stål i bytte mot 500 marmor. Verdimessig vil du betale ennå mer mynter og forsyninger for det samme antallet stål. Hver gang du aksepterer er spesifikk tilbud, vil grossisten øke kostnaden for tilbudet du nettopp kjøpte. Grossisten nullstiller prisene daglig. Hver gang du låser opp en “produksjonsøkning” i forskningsmenyen, vil grossisten din legge til den respektive varen til utvalget.

Mengden varer du må betale og varene du får tilbake avhenger av Hovedsal nivå. Uansett når du bruker Blomstrende handelsmannlauget kan du få enda mer gunstige tilbud.

Eksempel:

 • Dine produksjonsøkte varer er marmor, krystall og edelstener.
 • Når du låser opp Handelsmannen, har du allerede låst opp produksjonsøkningen for marmor.
 • Når du bygger Handelsmannen og åpner grossisten, kan du bytte mynter, forsyninger eller marmor, for varer i samme kategori.

F.eks Dersom marmor er din produksjonsøkte vare, vil du være i stand til å bruke marmor for å kjøpe planker og stål.

 • Når du låser opp din neste produksjonsøkning, krystaller, kan du også bytte mynter, forsyninger og krystaller, for pergamenter og silke.
 • Når du låser opp din siste produksjonsøkning, edelstener, kan du i tillegg bytte mynter, forsyninger og edelstener, for eliksirer og tryllestøv.


Tips: Grossistens tilbud kan bli forbedret med Eldgamle underverk


Handelsmannsoversikt

Informasjonstabell for Alvenes Handelsmann
Bygning Krav Kostnad
Størrelse Byggetid Mynter Forsyninger Kultur Befolkning
Alvenes Handelsmann 3x4 30s 5.000 200 - 50


Informasjonstabell for Menneskenes Handelsmann
Bygning Krav Kostnad
Størrelse Byggetid Mynter Forsyninger Kultur Befolkning
Menneskenes Handelsmann 4x4 30s 5.000 200 - 50


Handelsmann oppgradering

Forbedret handelsmann (frø)

Når du kommer til kapittel XI Småfolket,, vil en av de første teknologiene du kan låse opp være oppgradering av Handelsmann. Den legger til en egen fane som lar deg oppgradere Handelsmannen til nivå 2.


Trader upgrade1.png


Oppgradering av Handelsmannen vil ikke påvirke dens nåværende funksjon, men vil legge til en fane med tittelen "Samle inn"

Trader collect1.png


I "Samle inn" fanen, vil Handelsmannen automatisk produsere en ny permanent ressurs, hellige frø. Denne ressursen er lik mana, inkludert produksjon og tidlig innsamling, visning på statusbar, nedbryting osv. I tillegg er det en innsamlingsbonus. Hver gang spilleren samler inn hellige frø fra Handelsmannen vil han også få en ekstra mengde frø, avhengig av hans kombinerte eldgamle underverks nivå.


 • Produksjon
 1. Seed icon.png - Handelsmannen genererer hellige frø hver 24 time. Detter er basert på ett frø per Hovedsalnivå ganget med antall fullførte provinser.
 2. Seed icon.png - Innsamlingsbonus. Hver tidlig innsamling mottar en ekstra mengde basert på ett frø per Hovedsalnivå ganget med dine kombinerte eldgamle underverks nivå.


Hellige frø er byggekostnad for kulturbygninger og låser opp kostnader for teknologier, begge starter fra dette kapittelet.


Vennligst følg linken Kapitler: Småfolket for mer informasjon.

Avansert Handelsmann 3-5 (bevisste varer)

Det er bare når du kommer til Kapittel XII - Elementalerne, at du kan oppgradere Handelsmannen til nivå 3. Teknologien til å oppgradere kan låses opp tidlig i dette kapittelet. I Kapittel XIII - Amuni, kan du oppgradere til nivå 4. I Kapittel XIV - Byggmestrene, kan du oppgradere til nivå 5.

Fra nivå 3 har handelsmannen blitt tilpasset for å handle med bevisste varer:


Bevisste varers tilbud

 1. Bevisste varer blir lagt til listen slik som alle andre tilbud.
 2. Du kan filtrere bevisste varer når du har forsket frem teknologien til Elementalerne.
 3. Du har tilgang til et mye større område på verdenskartet for handelspartnere for bevisste varer .
 4. Tilbud fra spillere som ikke er i ditt område for handelspartnere for standard varer, blir markert med et ikon for å informere om at du kan bare bytte bevisste varer med denne spilleren.
 5. Tilleggsfiltre bare for standardvarer og bevisste varer
TraderOfferstooltip.png


Plassere et tilbud for bevisste varer

 1. Nedtrekksmenyen for "gi tilbud" fungerer som før og viser bare bevisste varer du har:
PlaceOffers.png
 1. Bevisste varer forfaller hver natt med 10% og forvandles til vanlige varer i lageret ditt:
  TraderSentientDecay.png
 2. Begrensingen på 60 tilbud er uforandret
 3. Det går ikke å bytte vanlige varer med bevisste varer
 4. Når produksjonsbonus-teknologien er låst opp for bevisste varer type 1 og 2, vil du finne de respektive tilbudene i Grossist fanen:
  WholesaleSent.png


Avansert Handelsmann 6 (unurium)

Den første forskningen i Kapittel XVII - Unurs forhandlere er "Avansert Handelsmann 4". Med denne forskningen kan du oppgradere Handelsmann til nivå 6. Denne oppgraderingen vil låse opp en ny ressurs som heter unurium Unurium. På samme måte som frø, reduseres unurium med 10% hver natt.

Med denne nye permanente ressursen må du bestemme hvilken du vil fokusere på, da du bare kan produsere en av de to ressursene om gangen!

Trader Unurium Upgrade.png


I kategorien 'Samle' kan Handelsmannen produsere den nye ressursen, unurium, automatisk. Denne ressursen fungerer som hellige frø, inkludert produksjon og tidlig innsamling, forfall, etc. I tillegg er det en innsamlingsbonus. Hver gang unurium samles fra Handelsmannen, tilsettes en ekstra mengde unurium, basert på krevd kultur.

Trader Unurium Collect.png


 • Produksjon
 1. Unurium - når du aktiverer unurium-produksjonen, produserer Handelsmannen unurium hver 24. time. Mengde unurium avhenger av din arbeidende befolkning.
 2. Unurium - innsamlingsbonus. For hver tidlig innsamling mottar du en ekstra mengde basert på krevd kultur.
Trader Unurium B Collect.png


Produksjonen kan justeres når som helst, men pass på at hvis den justeres, tilbakestilles produksjonen og den valgte ressursen starter autoproduksjonen fra begynnelsen.


Trader Unurium Change.png


Overlegen Handelsmann 5-7 (oppstigende varer)

Det er når du kommer til Kapittel XVIII - Lagånd, at du kan oppgradere Handelsmannen til Overlegen Handelsmann. Teknologien "Overlegen Handelsmann" låses opp tidlig i kapitlet. Når du kommer til kapitlet Kapittel XIX - Eksilets hevn - kan du forske på "Forberedt Handelsmann" og oppgradere Handelsmannen til nivå 6. Til slutt, i Kapittel XX - Musikkens kraft, nivå 7 kan låses opp ved å forske på "Inspirert Handelsmann".

Fra starten, nivå 5, har Handelsmannen tilpasset seg til å bytte oppstigende varer og bruk av Kjøpmenn.

Oversikt - Handelsmannen

Informasjon for Alvenes Handelsmann
Nivå Bygning Krav Kostnader Fordeler
Nivå Størrelse Byggetid Kultur Befolkning Beløp Nødvendige ressurser
1 Alvenes Handelsmann 3x4 30s - 50 5000
200
Mynter
Forsyninger
-
2 Småfolkets Handelsmann 4x5 24:00 t 500 450 5000K
200K
100K
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
3 Elementalernes Handelsmann 5x5 32:00 t 750 750 6250K
250K
125K
30.000
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
Hellige frø
4 Amunifolkets Handelsmann 5x5 40:00 t 1000 1000 7500K
300K
150K
40.000
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
Hellige frø
5 Byggmestrenes Handelsmann 5x5 48:00 t 1250 1250 8750K
350K
175K
50.000
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
Hellige frø
6 Unurs forhandlere sin Handelsmann 5x5 56:00 t 2500 2500 30000K
2000K
100K
100K
100K
Mynter
Forsyninger
Saftig såpe
Legeringssopp
Kosmisk vismut
Hellige frø eller Unurium
7 Overlegen Handelsmann 6x5 64:00 t 3000 3000 40.000K
3000K
Mynter
Forsyninger
Hellige frø or Unurium
8 Forberedt Handelsmann 5x6 72:00 t 3000 3000 50.000K
4000K
Mynter
Forsyninger
Hellige frø or Unurium
9 Inspirert Handelsmann 6x6 80:00 t 4000 4000 60.000K
5000K
Mynter
Forsyninger
Hellige frø or Unurium


Informasjon for Menneskenes Handelsmann
Nivå Bygning Krav Kostnader Fordeler
Nivå Størrelse Byggetid Kultur Befolkning Beløp Nødvendige ressurser
1 Menneskenes Handelsmann 4x4 30s - 50 5000
200
Mynter
Forsyninger
-
2 Småfolkets Handelsmann 4x5 24:00 t 500 450 5000K
200K
100K
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
3 Elementalernes Handelsmann 5x5 32:00 t 750 750 6250K
250K
125K
30.000
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
Hellige frø
4 Amunifolkets Handelsmann 5x5 40:00 t 1000 1000 7500K
300K
150K
40.000
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
Hellige frø
5 Byggmestrenes Handelsmann 5x5 48:00 t 1250 1250 8750K
350K
175K
50.000
Mynter
Forsyninger
Mana
Hellige frø
Hellige frø
6 Unurs forhandlere sin Handelsmann 5x5 56:00 t 2500 2500 30000K
2000K
100K
100K
100K
Mynter
Forsyninger
Saftig såpe
Legeringssopp
Kosmisk vismut
Hellige frø eller Unurium
7 Overlegen Handelsmann 6x5 64:00 t 3000 3000 40.000K
3000K
Mynter
Forsyninger
Hellige frø eller Unurium
8 Forberedt Handelsmann 5x6 72:00 t 3000 3000 50.000K
4000K
Mynter
Forsyninger
Hellige frø eller Unurium
9 Inspirert Handelsmann 6x6 80:00 t 4000 4000 60.000K
5000K
Mynter
Forsyninger
Hellige frø eller Unurium