Enheter

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.


Grunnleggende

I Elvenar er det 5 enhetstyper for hver rase som kan låses opp og trenes i brakken. Begge rasene har også 10 delte enheter som kan låses opp og trenes i leiesoldatleiren og treningsfeltet. Enhetene til alvene og menneskene har jevnbyrdig styrke, men deres taktiske stil er litt forskjellig. Begge raser vil begynne med lette nærkampsenheter. Hovedforskjellen mellom alvene og menneskene når det angår disse enhetene er at menneskene gjør mer skade, men har svakere forsvar, mens alvene igjen er litt mer balanserte.

Begge raser får også tilgang til lette distanseenheter, magikere, tunge nærkampsenheter og tunge distanseenheter ved en senere anledning.


Units barracks.png


I tillegg vil besøk av provinser på verdenskartet gi deg muligheten til å oppdage andre enheter du kan kjempe mot. Disse enhetene avhenger sterkt av hvilken type provins det er, og hvor langt unna den er fra byen din.


Promotion.png


Bortsett fra den første enheten, som er låst opp med det samme du låser opp brakken, vil alle andre enhetene måtte låses opp med en separat teknologi i forskningsmenyen. Du kan også forbedre alle dine troppers evner ved å forske på den passende "forfremmelsen".

Enhetsinformasjon

Når du har bygget brakken kan du ta en nærmere titt på hver eneste enhet, til og med de låste enhetene, ved å trykke på de respektive info-ikonene Info. Ved å trykke på den, vil den følgende enhetsinformasjonen vises:

Complete-screen.png
Nummer Navn Ikon Beskrivelse
1 Enhetsnivå Enhetsnivå Hver enhet har et nivå som indikeres av antallet stjerner enheten har. I hæroppsettvinduet kan du se disse stjernene under enhetenes bilder.
2 Enhetstype - Hver enhet har en type som er tilordnet en spesifikk gruppe.
3 Enhetsgruppe - Hver gruppe beskriver den taktiske hovedgruppen en enhetstype hører til.
4 Best mot - Her vil du kunne se hvilke enhetsgrupper denne enheten har en sterk bonus mot. Dette kan være en angrepsbonus og/eller forsvarsbonus. Hvis du holder musepekeren din over ikonet vil du få mer informasjon. Dess flere sverd jo bedre!
5 Skade Skade Skadeverdien av et angrep blir avgjort tilfeldig ut fra enhetens skaderekkevidde.
6 Helsepoeng Helsepoeng Helsepoeng per enhet.
7 Angrepsrekkevidde Angrepsrekkevidde Dette er den maksimale distansen en enhets angrep kan nå.
8 Bevegelsesrekkevidde Bevegelsesrekkevidde Dette er antallet felt en enhet kan bevege seg på 1 runde.
9 Initiativ Initiativ Enheten med det høyeste initiativet vil handle tidligere i slagsrunden.
10 Vekt Vekt Enhetstypene har forskjellig vekt. Dess større vekt, jo færre enheter er nødvendig for å fylle en tropp. Dess større vekt, jo vanskeligere er det å drepe en enhet i troppen, under kamp.
11 Slå tilbake Slå tilbake Denne evnen tillater en enhet å automatisk slå tilbake etter å ha blitt angrepet i nærkamp. Nummeret på ferdigheten viser hvor mange ganger enheten kan slå tilbake per runde.
12 Spesialevner - Dette er trylleformler eller spesielle ekstraeffekter for angrep. Hvis du beveger musepekeren din over dette ikonet, vil beskrivelsen for spesialevnen vises.

Enhetsgrupper

I Elvenar vil du finne 5 enhetsgrupper: Lette nærkampsenheter, lette distanseenheter, magikere, tunge nærkampsenheter og tunge distanseenheter.

Hver enhetsgruppe er tilordnet en bestemt mengde enhetstyper. Eksempelvis tilhører sverddansere, øksebarbarer, kerberos, og orker, alle til den samme enhetsgruppen (lett nærkampsenhet), til tross for at de er forskjellige enhetstyper. De er alle lette nærkampsenheter, så til tross for at de har forskjellige kampstrategier, vil de likevel ha lignende verdier på helsepoeng, skade, angrepsbonuser og forsvarsbonuser.


Enhetsgruppe Ikon Beskrivelse
Lett nærkampsenhet Light melee.png Grunnleggende nærkampsenhet (god HP, god skade)
Lett distanseenhet Short ranged.png Grunnleggende distanseenhet (god skade, lav HP)
Magiker Mage.png Støtteenhet med spesielle magiske evner (lav HP, svak skade, i stand til å endre attributtene til målet frem til slutten av den følgende runden).
Tung nærkampsenhet Heavy melee.png Nærkampsenhet som er tungt pansret (veldig god HP, svak skade)
Tung distanseenhet Long ranged.png Spesiell distanseenhet (f. eks. med distanseangrep men samtidig med rustning, eller med lange tunge skudd og ekstremt lav HP) med noe beskyttelse mot kortdistanseenheter.


Spesielle evner

Noen enheter har spesifikke evner for å svekke en fiendes forsvar, som vil øke skaden som blir gjort mot dem av de påfølgende enhetene. Andre har evnen til å redusere fiendens angrepsstyrke, for å beskytte dine tropper. Disse ferdighetene kan stables oppå hverandre for å gjøre ennå mer skade eller ta ennå mindre skade.


Spesialevne Ikon Beskrivelse
Forsvarsbonus Defenbon.png Svekker angrepsstyrken til målet, som igjen reduserer skaden tatt fra enheten det gjelder, i et gitt antall runder.
Angrepsbonus Attkbon.png Svekker forsvarsstyrken til målet, som igjen øker skaden som blir påført enheten det gjelder, i et gitt antall runder.

Enhetsoversikt

Grunnrasenes enheter

Oversikt for grunnrasenes enheter
Alver Mennesker
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Sverddanser Bueskytter Trollkvinne Ent Golem Øksebarbar Armbrøst skytter Prest Paladin Bombekaster
Sverddanser Bueskytter Trollkvinne Ent Golem Øksebarbar Armbrøst skytter Prest Paladin Bombekaster

Delte enheter

Oversikt for delte enheter
Treningsfelt Leiesoldatleir
Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png Light melee.png Short ranged.png Mage.png Heavy melee.png Long ranged.png
Kerberos Skognymfe Skrømt Orkekriger Orkestrateg Dronerytter Skogvokter Blomstermagiker Valloriansk vakt Passiv frosk
Kerberos Skognymfe Skrømt Orkekriger Orkestrateg Dronerytter Skogvokter Blomstermagiker Valloriansk vakt Passiv frosk

Provinsenheter

Oversikt for provinsenheter
Light melee.png Light melee.png Light melee.png Short ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Tyv Oldtidens ork Krigshund Bueskytter Banditt Tåkevandrer
Tyv Oldtidens ork Krigshund Bueskytter Banditt Tåkevandrer
Mage.png Mage.png Mage.png Heavy melee.png Heavy melee.png Heavy melee.png
Fortryllerske Abbed Rosetorne-magiker Sumpmonster Ridder Orkegeneral
Fortryllerske Abbed Rosentorne-magiker Sumpmonster Ridder Orkgeneral
Long ranged.png Long ranged.png Long ranged.png Short ranged.png Short ranged.png
Steinling Artillerist Orkedesertør Skogvokter Skognymfe
Steinling Artillerist Orkedesertør Skogvokter Skognymfe

Enhetsegenskap oversikt

Alvenes

Informasjonstabell for alvenes enhetsegenskaper
Enhet Gruppe Attributter Bonus Spesial evner Trening
Skade Helsepoeng Vekt Angrepsrekkevidde Bevegelsesrekkevidde Slå tilbake Initiativ Angrep Forsvar Kostnad Tid
Sverddanser Lett nærkampsenhet 19-23 90 1 1 3 1 11 Lett distanseenhet +20% Magiker +20% Lett distanseenhet -20%
Magiker -20%
- 14 Supply small.png 12m
Sverddanser II Lett nærkampsenhet 21-25 99 1 1 3 1 11 Lett distanseenhet +30%
Magiker +30%
Lett distanseenhet -30%
Magiker -30%
- 14 Supply small.png 12m
Sverdakrobat Lett nærkampsenhet 23-28 109 1 1 3 1 11 Lett distanseenhet +30%
Magiker +30%
Lett distanseenhet -40%
Magiker -40%
Avvæpningsdans -30%
for 2 runder
14 Supply small.png 12m
Sverd akrobat II Lett distanseenhet 25-31 131 1 1 3 1 11 Lett distanseenhet +40%
Magiker +40%
Lett distanseenhet -60%
Magiker -60%
Avvæpningsdans -30%
for 2 runder
14 Supply small.png 12m
Bueskytter Lett distanseenhet 11-17 54 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhet +40%
Magiker +60%
Tung nærkampsenhet -50% - 14 Supply small.png 12m
Bueskytter II Lett distanseenhet 13-17 59 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhet +60%
Magiker +80%
Tung nærkampsenhet -50% - 14 Supply small.png 12m
Førsteklasses bueskytter Lett distanseenhet 15-19 65 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhet +70%
Magiker +90%
Tung nærkampsenhet -50% Midt i blinken -20%
for 2 runder
14 Supply small.png 12m
Førsteklasses bueskytter II Lett distanseenhet 18-22 72 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhet +70%
Magiker +90%
Tung nærkampsenhet -60%
Magiker -10%
Midt i blinken -20%
for 2 runder
14 Supply small.png 12m
Trollkvinne Magiker 48-72 168 4 3 4 0 14 Tung nærkampsenhet +40%
Tung distanseenhet +50%
Tung nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet -40%
Knust mot -50%
for 2 runder
58 Supply small.png 48m
Trollkvinne II Magiker 53-79 185 4 3 4 0 14 Tung nærkampsenhet +50%
Tung distanseenhet +60%
Tung nærkampsenhet -40%
Tung distanseenhet -50%
Knust mot -50%
for 2 runder
58 Supply small.png 48m
Knopptrollkvinne Magiker 58-88 200 4 3 4 0 14 Tung nærkampsenhet +60%
Tung distanseenhet +70%
Tung nærkampsenhet -40%
Tung distanseenhet -50%
Knust mot -50%
for 2 runder
Blyhender -20%
for 2 runder
58 Supply small.png 48m
Ent Tung nærkampsenhet 151-185 750 6 1 2 1 1 Tung distanseenhet +30% Lett nærkampsenhet -10%
Tung distanseenhet-70%
- 87 Supply small.png 1t 12m
Ent II Tung nærkampsenhet 167-204 830 6 1 2 1 1 Tung distanseenhet +40% Lett nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet-80%
- 87 Supply small.png 1t 12m
Eldre ent Tung nærkampsenhet 180-220 910 6 1 2 1 1 Tung distanseenhet +50% Lett nærkampsenhet -40%
Tung distanseenhet-80%
Fortumlende pisk -30%
for 2 runder
87 Supply small.png 1t 12m
Eldre ent II Tung nærkamp 198-242 1090 6 1 2 1 1 Tung distanse +60% Lett nærkamp -50%
Heavy Ranged-80%
Fortumlende pisk -30%
for 2 runder
87 Supply small.png 1t 12m
Golem Tung distanseenhet 97-179 380 6 3 3 0 7 Lett distanseenhet+20%
Lett nærkampsenhet +50%
Lett distanseenhet-20% - 87 Supply small.png 1t 12m
Golem II Tung distanseenhet 114-190 420 6 3 3 0 7 Lett distanseenhet+20%
Lett nærkampsenhet +70%
Lett distanseenhet-40% - 87 Supply small.png 1t 12m
Granittgolem Tung distanseenhet 134-200 460 6 3 3 0 7 Lett distanseenhet+20%
Lett nærkampsenhet +80%
Lett distanseenhet-50% Skjoldkutter -10%
for 3 runder
87 Supply small.png 1t 12m
Granittgolem II Tung distanseenhet 147-221 510 6 3 3 0 7 Lett distanseenhet+30%
Lett nærkampsenhet +90%
Lett distanseenhet-50% Skjoldkutter -10%
for 3 runder
87 Supply small.png 1t12m

Menneskenes

Informasjonstabell for menneskenes enhetsegenskaper
Enhet Gruppe Attributter Bonus Spesial evner Trening
Skade Helsepoeng Vekt Angrepsrekkevidde Bevegelsesrekkevidde Slå tilbake Initiativ Angrep Forsvar Kostnad Tid
Øksebarbar Lett nærkampsenhet 20-24 86 1 1 3 1 10 Lett distanseenhet +40% Magiker +40% - - 14 Supply small.png 12m
Øksebarbar II Lett nærkampsenhet 22-26 95 1 1 3 1 10 Lett distanseenhet +60%
Magiker +60%
- - 14 Supply small.png 12m
Stormbarbarer Lett nærkampsenhet 24-30 104 1 1 3 1 10 Lett distanseenhet +70%
Magiker +70%
- Ladet slag+30%
for 1 runde
14 Supply small.png 12m
Stormbarbarer II Lett nærkampsenhet 26-32 125 1 1 3 1 10 Lett distanseenhet +70%
Magiker +70%
Lett distanseenhet -40% Magiker -40% Ladet slag-30%
for 1 runde
14 Supply small.png 12m
Armbrøstskytter Lett distanseenhet 10-16 58 1 4 3 0 19 Magiker +40%
Tung nærkampsenhet +40%
Magiker -20%
Tung nærkampsenhet -50%
- 14 Supply small.png 12m
Armbrøstskytter II Lett distanseenhet 12-16 64 1 4 3 0 19 Magiker +50%
Tung nærkampsenhet +50%
Magiker -30%
Tung nærkampsenhet -60%
- 14 Supply small.png 12m
Armbrøstskyttermester Lett distanseenhet 14-18 70 1 4 3 0 19 Tung nærkampsenhet +60%
Magiker +60%
Tung nærkampsenhet -60%
Magiker -30%
Nummeskudd-20%
for 3 runder
14 Supply small.png 12m
Armbrøstskyttermester II Lett distanseenhet 17-21 77 1 4 3 0 19 Tung nærkampsenhet +70%
Magiker +70%
Tung nærkampsenhet -60%
Magiker -30%
Nummeskudd-20%
for 3 runder
14 Supply small.png 12m
Prest Magiker 48-80 152 4 5 2 0 13 Tung distanseenhet+60%
Tung nærkampsenhet +40%
Tung distanseenhet-70% Guddommelig forbannelse +40%
for 2 runder
58 Supply small.png 48m
Prest II Magiker 53-88 167 4 5 2 0 13 Tung distanseenhet+70%
Tung nærkampsenhet +60%
Tung distanseenhet-80% Guddommelig forbannelse +40%
for 2 runder
58 Supply small.png 48m
Hellig prest Magiker 58-96 184 4 5 2 0 13 Tung distanseenhet+80%
Tung nærkampsenhet +70%
Tung distanseenhet-80% Guddommelig forbannelse +40%
for 2 runder
Gudommelig innblanding+30%
for 2 runder
58 Supply small.png 48m
Paladin Tung nærkampsenhet 138-186 560 6 2 2 1 2 Tung distanseenhet+20%
Lett nærkampsenhet +10%
Tung distanseenhet-50% - 87 Supply small.png 1t 12m
Paladin II Tung nærkampsenhet 151-205 620 6 2 2 1 2 Tung distanseenhet+30%
Lett nærkampsenhet +30%
Tung distanseenhet-60% - 87 Supply small.png 1t 12m
Velsignede paladin Tung nærkampsenhet 167-225 680 6 2 2 1 2 Tung distanseenhet+40%
Lett nærkampsenhet +30%
Tung distanseenhet-70% Gjennomstukket rustning +10%
for 3 runder
87 Supply small.png 1t 12m
Velsignet paladin II Tung nærkamp 187-253 820 6 2 2 1 2 Tung distansenhet+50%
Lett nærkamp +40%
Tung distanseenhet-70% Gjennomstukket rustning +10%
for 3 runder
87 Supply small.png 1t 12m
Bombekaster Tung distanseenhet 47-97 250 6 8 1 0 5 Lett nærkampsenhet +40%
Lett distanseenhet +40%
Lett nærkampsenhet -20%
Lett distanseenhet -40%
- 87 Supply small.png 1t 12m
Bombekaster Tung distanseenhet 55-103 280 6 9 1 0 5 Lett nærkampsenhet +60%
Lett distanseenhet +60%
Lett nærkampsenhet -30%
Lett distanseenhet -40%
- 87 Supply small.png 1t 12m
Rå bombekaster Tung distanseenhet 71-118 300 6 10 1 0 5 Lett nærkampsenhet +60%
Lett distanseenhet +70%
Lett nærkampsenhet -40%
Lett distanseenhet -50%
Nap Granade -20%
for 3 runder
87 Supply small.png 1t12m
Rå bombekaster II Heavy Ranged 74-124 340 6 10 1 0 5 Light Melee +70%
Light Ranged +80%
Light Melee -40%
Light Ranged -50%
Søvngranat -20%
for 3 runder
87 Supply small.png 1t12m

Treningsfelt

Informasjonstabell for treningsfeltenhetenes egenskaper
Enhet Gruppe Attributter Bonus Spesial evner Trening
Skade Helsepoeng Vekt Angrepsrekkevidde Bevegelsesrekkevidde Slå tilbake Initiativ Angrep Forsvar Kostnad Tid
Kerberos Lett nærkampsenhet 17-21 78 1 1 5 1 9 Magiker +40%
Lett distanseenhet +20%
Magiker -20% - 14 Supply small.png 3m 59s
Kerberos II Lett nærkampsenhet 19-23 86 1 1 6 2 9 Magiker +60%
Lett distanseenhet +30%
Magiker -30% - 14 Supply small.png 3m 59s
Ondskapsfull kerberos Lett nærkampsenhet 21-25 94 1 1 7 3 9 Magiker +70%
Lett distanseenhet +30%
Magiker -40% Sårskader-20%
for 2 runder
14 Supply small.png 3m 59s
Ondskapsfull kerberus II Lett nærkampsenhet 23-28 104 1 1 7 3 9 Magiker +80%
Lett distanseenhet +30%
Magiker -60%
Lett distanseenhet -20%
Sårskader-20%
for 2 runder
14 Supply small.png 12m
Skognymfe Lett distanse 28-43 88 2 4 3 0 17 Tung nærkamp +70% Magiker -40%
Tung nærkamp -80%
- 29 Supply small.png 24m
Skognymfe II Lett distanse 34-46 97 2 4 3 0 17 Tung nærkamp +90% Magiker -40%
Tung nærkamp -80%
- 29 Supply small.png 24m
Giftig skognymfe Lett distanse 39-49 106 2 4 3 0 17 Tung nærkamp +90% Magiker -40%
Tung nærkamp -80%
Giftig pil svekker fienden -30% for 2 runder 29 Supply small.png 24m
Poison Dryad II Lett distanse 43-53 117 2 4 3 0 17 Tung nærkamp +100% Magiker -40%
Tung nærkamp -90%
Giftig pil svekker fienden -30% for 2 runder 29 Supply small.png 24m
Skrømt Magiker 46-68 132 3 3 4 0 15 Tung nærkampsenhet+10%
Tung distanseenhet +70%
Tung nærkampsenhet-70%
Tung distanseenhet -80%
Sølvskrik-50%
for 1 runde
43 Supply small.png 36m
Skrømt II Magiker 50-76 145 3 3 4 0 15 Tung nærkampsenhet+10%
Tung distanseenhet +90%
Tung nærkampsenhet-70%
Tung distanseenhet -80%
Sølvskrik-50%
for 1 runde
43 Supply small.png 36m
Grufullt skrømt Magiker 55-83 160 3 3 4 0 15 Tung nærkampsenhet+10%
Tung distanseenhet +90%
Tung nærkampsenhet-70%
Tung distanseenhet -80%
Sølvskrik-50% for 1 runde Makabert mareritt-40%
for 1 runde
43 Supply small.png 36m
Orkekriger Tung nærkampsenhet 51-77 260 2 1 2 1 4 Tung distanseenhet +10%
Lett nærkampsenhet +30%
Tung distanseenhet -30%
Lett nærkampsenhet -10%
1 Orcs.png 7m 59s
Orkekriger II Tung nærkampsenhet 56-84 290 2 1 2 2 4 Tung distanseenhet +20%
Lett nærkampsenhet +80%
Tung distanseenhet-30%
Lett nærkampsenhet -40%
1 Orcs.png 24m
Grufull orkekriger Lett nærkampsenhet 62-92 310 2 1 2 3 4 Tung distanseenhet +20%
Lett nærkampsenhet +80%
Tung distanseenhet -30%
Lett nærkampsenhet -40%
Nesslått-20% for 2 runder 1 Orcs.png 24m
Barsk orkekriger II Tung nærkampsenhet 68-102 380 2 1 2 3 4 Tung distanseenhet +20%
Lett nærkampsenhet +90%
Tung distanseenhet -30%
Lett nærkampsenhet -50%
Nedslått-20% for 2 runder 1 Orcs.png 24m
Orkestrateg Tung distanseenhet 34-62 132 2 3 3 1 6 Lett distanseenhet +40% Lett nærkampsenhet -30%
Lett distanseenhet -40%
1 Orcs.png 7m 59s
Orkestrateg II Tung distanseenhet 40-66 145 2 3 3 1 6 Lett distanseenhet +70% Lett nærkampsenhet -40%
Lett distanseenhet -80%
1 Orcs.png 24m
Eldre orkestrateg Tung distanseenhet 46-70 160 2 3 3 1 6 Lett distanseenhet +70% Lett nærkampsenhet -40%
Lett distanseenhet -80%
Hodetreff-30% for 2 runder 1 Orcs.png 24m
Eldre orkestrateg II Tung distanseenhet 51-77 176 2 3 3 1 6 Lett distanseenhet +90% Lett nærkampsenhet -40%
Lett distanseenhet -80%
Hodetreff-30% for 2 runder 1 Orcs.png 24m

Leiesoldatleir

Informasjonstabell for leiesoldatleirenhetenes egenskaper
Enhet Gruppe Attributter Bonus Spesial evner Trening
Skade Helsepoeng Vekt Angrepsrekkevidde Bevegelsesrekkevidde Slå tilbake Initiativ Angrep Forsvar Kostnad Tid
Dronerytter Lett nærkampsenhet 41-51 176 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lett distanseenhet +70%
Lett distanseenhet -30% - 29 Supply small.png 24m
Dronerytter II Lett nærkampsenhet 46-56 194 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lett distanseenhet +90%
Lett distanseenhet -30% - 29 Supply small.png 24m
Venom dronerytter Lett nærkampsenhet 50-62 210 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lett distanseenhet +90%
Lett distanseenhet -30% Giftig brodd -20%
for 3 runder
29 Supply small.png 24m
Giftig dronerytter II Lett nærkampsenhet 57-70 240 2 1 4 1 12 Magiker +30%
Lett distanseenhet +90%
Magiker -20%
Lett distanseenhet -60%
Giftig brodd -20%
for 3 runder
29 Supply small.png 24m
Skogvokter Lett distanseenhet 12-20 46 1 4 4 1 20 Magiker +80%
Tung nærkampsenhet +40%
Magiker -60%
Tung nærkampsenhet -40%
- 14 Supply small.png 12m
Skogvokter II Lett distanseenhet 14-22 51 1 4 4 1 20 Magiker +90%
Tung nærkampsenhet +40%
Magiker -90%
Tung nærkampsenhet -40%
- 14 Supply small.png 12m
Erfaren skogvokter Lett distanseenhet 17-22 56 1 4 4 1 20 Magiker +90%
Tung nærkampsenhet +40%
Magiker -90%
Tung nærkampsenhet -40%
Ørneøye-30%
for 1 runde
14 Supply small.png 12m
Erfaren skogvokter II Lett distanseenhet 18-24 61 1 4 4 1 20 Magiker +110%
Tung nærkampsenhet +40%
Magiker -90%
Tung nærkampsenhet -40%
Eagle Eye-30%
for 1 runde
14 Supply small.png 12m
Blomstermagiker Magiker 45-75 96 3 5 2 0 16 Tung distanseenhet +30%
Tung nærkampsenhet +80%
Tung distanseenhet -70%
Tung nærkampsenhet -60%
Blomstervind -30%
for 3 runder
43 Supply small.png 36m
Blomstermagiker II Magiker 50-83 106 3 5 2 0 16 Tung distanseenhet +30%
Tung nærkampsenhet +90%
Tung distanseenhet -70%
Tung nærkampsenhet -70%
Blomstervind -30%
for 3 runder
43 Supply small.png 36m
Blomsterprinsesse Magiker 55-91 116 3 5 2 0 16 Tung distanseenhet +30%
Tung nærkampsenhet +90%
Tung distanseenhet -70%
Tung nærkampsenhet -70%
Blomstervind-30%
for 3 runder Blomstmakt-20%
for 3 runder
43 Supply small.png 36m
Valloriansk vakt Tung nærkampsenhet 153-207 580 6 2 2 1 3 Tung distanseenhet +60% Tung distanseenhet -70%
Lett nærkampsenhet -20%
- 87 Supply small.png 1t 12m
Valloriansk vakt II Tung nærkampsenhet 168-228 630 6 2 2 1 3 Tung distanseenhet +70% Tung distanseenhet -80%
Lett nærkampsenhet -20%
- 87 Supply small.png 1t 12m
Valloriansk veteran Tung nærkampsenhet 191-253 630 6 2 2 1 3 Tung distanseenhet +70% Tung distanseenhet -80%
Lett nærkampsenhet -20%
Øglepisk-30%
for 1 runde
87 Supply small.png 1t 12m
Valloriansk Veteran II Tung nærkampsenhet 204-276 840 6 2 2 1 3 Heavy Ranged +90% Heavy Ranged -80%
Light Melee -20%
Lizard Lash-30%
for 1 runde
87 Supply small.png 1t 12m
Passiv frosk Tung distanseenhet 42-70 210 4 8 1 0 8 Lett nærkampsenhet +80%
Lett distanseenhet +40%
Lett nærkampsenhet -60%
Lett distanseenhet -40%
- 58 Supply small.png 1t 12m
Passiv frosk II Tung distanseenhet 49-75 230 4 9 1 0 8 Lett nærkampsenhet +90%
Lett distanseenhet +40%
Lett nærkampsenhet -70%
Lett distanseenhet -40%
- 58 Supply small.png 48m
Froskeprins Tung distanseenhet 52-71 230 4 10 1 0 8 Lett nærkampsenhet +90%
Lett distanseenhet +40%
Lett nærkampsenhet -70%
Lett distanseenhet -40%
Syrespytt-30%
for 1 runde
58 Supply small.png 48m
Frog Prince II Heavy Ranged 55-75 250 4 10 1 0 8 Lett nærkampsenhet +90%
Lett distanseenhet +40%
Lett nærkampsenhet -90%
Lett distanseenhet -40%
Syrespytt-30%
for 1 runde
58 Supply small.png 48m

Provinsenhetenes egenskaper

Informasjonstabell for provinsenhetenes egenskaper
Enhetstype Gruppe Attributter Bonus Spesialevner
Skade Helsepoeng Vekt Angrepsrekkevidde Bevegelsesrekkevidde Slå tilbake Initiativ Angrep Forsvar
Tyv Lett nærkampsenhet 18-24 98 1 1 3 1 10 Lett distanseenhet +30%
Magiker +30%
- -
Tyv II Lett nærkampsenhet 20-26 108 1 1 3 1 10 Lett distanseenhet +50%
Magiker +50%
- -
Ekkel tyv Lett nærkampsenhet 21-29 119 1 1 3 1 10 Lett distanseenhet +60%
Magiker +60%
- -
Oldtidens ork Lett nærkampsenhet 35-55 148 2 1 4 1 11 Lett distanseenhet +40%
Magiker +20%
Lett distanseenhet -10% -
Oldtidens ork II Lett nærkampsenhet 38-58 163 2 1 4 2 11 Lett distanseenhet +60%
Magiker +30%
Lett distanseenhet -20% -
Brutal oldtidens ork Lett nærkampsenhet 42-64 179 2 1 4 3 11 Lett distanseenhet +70%
Magiker +30%
Lett distanseenhet -30% Innvollekutt -30%
for 2 runder
Demonhund Lett nærkampsenhet 17-21 62 1 1 5 1 7 Lett distanseenhet +10%
Magiker +30%
Lett distanseenhet -30%
Magiker -60%
-
Demonhund II Lett nærkampsenhet 19-23 68 1 1 6 2 7 Lett distanseenhet +20%
Magiker +50%
Lett distanseenhet -30%
Magiker -70%
-
Illsint demonhund Lett nærkampsenhet 21-25 75 1 1 7 3 7 Lett distanseenhet +20%
Magiker +70%
Lett distanseenhet -30%
Magiker -70%
Blodig bitt -30%
for 2 runder
Vill bueskytter Lett distanseenhet 10-14 50 1 4 3 0 17 Tung nærkampsenhet +50%
Magiker +30%
Tung nærkampsenhet -40%
Magiker -20%
-
Vill bueskytter II Lett distanseenhet 10-15 55 1 4 3 0 17 Tung nærkampsenhet +70%
Magiker +50%
Tung nærkampsenhet -40%
Magiker -20%
-
Voldsom vill bueskytter Lett distanseenhet 14-17 61 1 4 3 0 17 Tung nærkampsenhet +80%
Magiker +60%
Tung nærkampsenhet -40%
Magiker -20%
Enars pil -30%
for 2 runder
Banditt Lett distanseenhet 11-19 46 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhet +60%
Magiker +10%
Tung nærkampsenhet -50%
Magiker -10%
-
Banditt II Lett distanseenhet 14-20 51 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhet +70%
Magiker +20%
Tung nærkampsenhet -60%
Magiker -20%
-
Lumsk banditt Lett distanseenhet 15-21 56 1 4 3 0 18 Tung nærkampsenhet +80%
Magiker +20%
Tung nærkampsenhet -70%
Magiker -20%
Æreløs taktikk -10%
for 3 runder
Tåkevandrer Lett distanseenhet 22-34 88 2 4 4 1 21 Tung nærkampsenhet +20%
Magiker +70%
Tung nærkampsenhet -30%
Magiker -40%
-
Tåkevandrer II Lett distanseenhet 26-36 97 2 4 4 1 21 Tung nærkampsenhet +30%
Magiker +80%
Tung nærkampsenhet -30%
Magiker -60%
-
Snikende tåkevandrer Lett distanseenhet 31-37 106 2 4 4 1 21 Tung nærkampsenhet +30%
Magiker +90%
Tung nærkampsenhet -30%
Magiker -70%
Vrien distrahering -20%
for 3 runder
Skogvokter Lett distanseenhet 12-20 46 1 4 4 1 20 Magiker +80%
Tung nærkampsenhet +40%
Magiker -80%
Tung nærkampsenhet -40%
-
Skogvokter II Lett distanseenhet 14-22 51 1 4 4 1 20 Magiker +90%
Tung nærkampsenhet +40%
Magiker -90%
Tung nærkampsenhet -40%
-
Skognymfe Lett distanseenhet 28-43 88 2 4 3 0 17 Tung nærkampsenhet +70% Mage -40%
Tung nærkampsenhet -80%
-
Skognymfe II Lett distanseenhet 34-46 97 2 4 3 0 17 Tung nærkampsenhet +90% Mage -40%
Tung nærkampsenhet -80%
-
Fortryllerske Magiker 61-91 152 4 3 4 0 13 Tung nærkampsenhet +30%
Tung distanseenhet +60%
Tung nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet -50%
Snodig heksekunst -40%
for 2 runder
Fortryllerske II Magiker 67-101 152 4 3 4 0 13 Tung nærkampsenhet +40%
Tung distanseenhet +70%
Tung nærkampsenhet -40%
Tung distanseenhet -60%
Snodig heksekunst -40%
for 2 runder
Djevelsk fortryllerske Magiker 74-110 184 4 3 4 0 13 Tung nærkampsenhet +40%
Tung distanseenhet +80%
Tung nærkampsenhet -40%
Tung distanseenhet -70%
Snodig heksekunst -40%
for 2 runder
Hjemsøkende forhekselse -30%
for 2 runder
Abbed Magiker 51-85 136 4 5 2 0 12 Tung nærkampsenhet +20%
Tung distanseenhet +60%
Tung nærkampsenhet -20%
Tung distanseenhet -60%
Liksompasifisme -50%
for 2 runder
Abbed II Magiker 56-94 150 4 5 2 0 12 Tung nærkampsenhet +30%
Tung distanseenhet +70%
Tung nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet -70%
Liksompasifisme -50%
for 2 runder
Mørk abbed Magiker 62-103 165 4 5 2 0 12 Tung nærkampsenhet +40%
Tung distanseenhet +80%
Tung nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet -70%
Liksompasifisme -50%
for 2 runder
Det siste måltid -20%
for 2 runder
Rosentorne-magiker Magiker 36-60 78 3 5 2 1 15 Tung nærkampsenhet +70%
Tung distanseenhet +10%
Tung nærkampsenhet -50%
Tung distanseenhet -60%
Tornevind -40%
for 3 runder
Rosentorne-magiker II Magiker 40-66 86 3 5 2 1 15 Tung nærkampsenhet +80%
Tung distanseenhet +20%
Tung nærkampsenhet -70%
Tung distanseenhet -60%
Tornevind -40%
for 3 runder
Visnet rosentorne-magiker Magiker 44-73 94 3 5 2 0 15 Tung nærkampsenhet +90%
Tung distanseenhet +20%
Tung nærkampsenhet -80%
Tung distanseenhet -60%
Tornevind -40%
for 3 runder
Visnende vilje -10%
for 3 runder
Sumpmonster Tung nærkampsenhet 148-200 540 6 1 2 1 1 Tung distanseenhet +10% Lett nærkampsenhet -10%
Tung distanseenhet -50%
-
Sumpmonster II Tung nærkampsenhet 179-241 660 6 1 2 1 1 Lett nærkampsenhet +10%
Tung distanseenhet +20%
Lett nærkampsenhet -20%
Tung distanseenhet -60%
-
Glupsk sumpmonster Tung nærkampsenhet 196-265 730 6 1 2 1 1 Lett nærkampsenhet +20%
Tung distanseenhet +30%
Lett nærkampsenhet -20%
Tung distanseenhet -60%
Søleblås -20%
for 2 runder
Ridder Tung nærkampsenhet 78-106 370 4 2 2 1 2 Tung distanseenhet +40% Lett nærkampsenhet -10%
Tung distanseenhet -30%
-
Ridder II Tung nærkampsenhet 95-129 450 4 2 2 1 2 Tung distanseenhet +60% Lett nærkampsenhet -20%
Tung distanseenhet -40%
-
Modig ridder Tung nærkampsenhet 105-141 490 4 2 2 1 2 Tung distanseenhet +70% Lett nærkampsenhet -20%
Tung distanseenhet -50%
Nobelt angrep -30%
for 2 runder
Orkegeneral Tung nærkampsenhet 153-207 510 6 2 2 1 3 Lett nærkampsenhet +10%
Tung distanseenhet +20%
Lett nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet -20%
-
Orkegeneral II Tung nærkampsenhet 187-253 630 6 2 2 2 3 Lett nærkampsenhet +40%
Tung distanseenhet +30%
Lett nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet -20%
-
Mutert orkegeneral Tung nærkampsenhet 204-276 690 6 2 2 3 3 Lett nærkampsenhet +60%
Tung distanseenhet +30%
Lett nærkampsenhet -30%
Tung distanseenhet -20%
Blindt raseri -20%
for 3 runder
Steinling Tung distanseenhet 54-90 210 4 3 3 0 6 Lett nærkampsenhet +40%
Lett distanseenhet +40%
Lett distanseenhet -20% -
Steinling II Tung distanseenhet 77-115 290 4 3 3 0 6 Lett nærkampsenhet +50%
Lett distanseenhet +60%
Lett distanseenhet -30% -
Stødig steinling Tung distanseenhet 90-122 320 4 3 3 0 6 Lett nærkampsenhet +50%
Lett distanseenhet +70%
Lett distanseenhet -40% Sandkast -30%
for 2 runder
Artillerist Tung distanseenhet 27-57 220 6 8 1 0 4 Lett nærkampsenhet +40%
Lett distanseenhet +40%
Lett nærkampsenhet -20%
Lett distanseenhet -50%
-
Artillerist II Tung distanseenhet 42-78 290 6 9 1 0 4 Lett nærkampsenhet +60%
Lett distanseenhet +60%
Lett nærkampsenhet -20%
Lett distanseenhet -50%
-
Sinnssyk artillerist Tung distanseenhet 50-83 320 6 10 1 0 4 Lett nærkampsenhet +70%
Lett distanseenhet +70%
Lett nærkampsenhet -20%
Lett distanseenhet -50%
Sinnssyk kanon -30%
for 1 runde
Orkedesertør Tung distanseenhet 62-130 340 6 3 3 1 5 Lett nærkampsenhet +50%
Lett distanseenhet +30%
Lett nærkampsenhet -40% -
Orkedesertør II Tung distanseenhet 88-164 460 6 3 3 1 5 Lett nærkampsenhet +70%
Lett distanseenhet +30%
Lett nærkampsenhet -60% -
Ekkel orkedesertør Tung distanseenhet 104-174 510 6 3 3 1 5 Lett nærkampsenhet +80%
Lett distanseenhet +30%
Lett nærkampsenhet -70% Stinkpinne -30%
for 3 runder