Eventyr

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.

Eventyret

FellowshipAdventures Banner01.png


Eventyret er et flerspiller-event i Elvenar. Sammen med lauget ditt må dere samarbeide for å nå et felles mål. Å nå dem vil gi belønninger og fordeler til hele lauget. Ved slutten av eventyret vil det lauget som gjorde det best også få ekstra belønninger basert på deres posisjon.

Dersom du forlater ditt laug under Eventyret, vil du ikke få belønningene, selv om ditt bidrag på kartet var til nytte for lauget.

Eventyret vil bli kjørt regelmessig, og vil vare en liten uke.

Du kan få detaljerte forklaringer om Eventyret ved å klikke på Eventyrets banner.

Tips: Dersom du forlater eller blir med i et laug under en runde av Eventyret, vil du miste din fremgang og vil ikke kunne motta belønninger.

Eventyret starter

Dersom du er medlem av et laug og Eventyret starter, vil du se en slik banner når du er i byen din:

FA banner.png

Ved å klikke på dette banneret åpner du Eventyrets kart:

FA Stagemap.png

Eventyr oversikt

  • Hvert eventyr består av tre forskjellige kart med ulik vanskelighetsgrad.
  • Hvert kart inneholder flere punkter, organisert i tre veier med forskjellig farge (blå, oransje, grønn) .
  • Veipunkt som er fortsatt låst, kan fortsatt klikkes på for å se de kommende kravene og poengene den gir.
  • Hver vei inneholder flere punkter ( blå FA Bluewaypoint.png oransje FA orangewaypoint.png grønn FA greenwaypoints.png). Hvert punkt krever ulike gjenstander (merker) for å komme forbi dem. For å låse opp et veipunkt, må du donere de påkrevde merkene. Gjenstandene fås som belønning for å gjennomføre forskjellige oppdrag. Alle laugets medlemmer kan donere disse merkene og når kravet er møtt, vil veien åpnes til neste punkt.
  • Noen strategiske punkter (veikryss) FA strategicwaypoint.png vil tilby deg tre stier å velge mellom for å nå mål. For eksempel, du kan velge å starte med den blå veien og deretter endre til det oransje etter et veikryss er låst opp. Diskuter med lauget og velg vei ut fra hvilke merker dere har mest av.
  • Det er totalt 21 ulike gjentakende oppdrag som gir deg mulighet til å oppnå 21 ulike forskjellige eventyrgjenstander (merker) Noen oppdrag krever produksjon fra verksteder, mens andre krever produksjon fra grunnleggende fabrikker (marmor, stål eller plank). Det er bare 16 som brukes i hvert eventyr (noen gamle merker har blitt erstattet med nye).
  • Veipunktene og dets krav vil være forskjellige for hvert av de tre eventyr-nivåene.
  • Vanskelighetgraden økes når du går fra et nivå til det neste.
  • På slutten av hvert nivå er det en belønning, som er visualisert med en stor skattekiste:
FA Chests.png

Opplåsning av kisten vil gi en riktig fin belønning til alle medlemmene som bidro med merker på dette nivået i Eventyret.


NB! Å samle inn den belønningen vil automatisk la deg (og ditt laug) komme videre til neste nivå. Derfor er det kun medlemmer med ambassadør, eller høyere rang, som har mulighet til å låse opp kisten. Det er en beslutning som må tas med forsiktighet, når kisten er åpnet betyr det at lauget ikke vil være i stand til å få flere poeng for veipunkt som ikke har blitt tatt på det nivået.

Eventyr rangeringspoeng

Rangeringspoengene er midlertidige, dette betyr at de vil kun brukes for å bestemme ditt laugs plass i dette eventyret. Etter dette Eventyret, vil belønningene bli delt ut til de beste laugene - Eventyr-rangeringspoengene blir nullstilt og det er det alle vil starte med fra neste Eventyr. Så for hvert nye eventyr har alle laug de samme mulighetene fra start igjen. Avhengig av laugets posisjon på slutten av eventyret, vil noen permanente laugs rangeringspoeng bli tildelt.

FA Ranking.png


Etter at Eventyret er ferdig, kan du se rangeringspoengene som ble oppnådd gjennom det siste eventyret i fanen for Eventyr i rangeringoversikten.

FArankingtab.png

Eventyrgjenstander

Eventyrgjenstander (merker) er en ressurs som er nødvendig for Eventyrene. De har ingen andre funksjoner enn å bli brukt til å fullføre bestemte veipunkt, og de kan oppnås ved å gjøre bestemte handlinger inne i spillet. For eksempel: Produsere X nummer av brygg vil gi deg et dvergbryggerimerke (eventyrgjenstand) og produsere X antall av verktøykasser vil gi deg smed-merke (eventyrgjenstand). Dette betyr at det vil være avhengig av aktiviteten til alle laugsmedlemmene for å kunne fullføre alle veipunktene og fullføre hele reisen til toppen. Du kan se dine nåværende mengder av merkene du har ved å holde musepekeren over Eventyrets ikon på toppen av skjermen når du er inne på eventyrets kart (og også i høyre hjørne av Eventyrets banner i byen din). Vær sikker på å bruke dine eventyrgjenstander på slutten av hvert eventyr ellers vil de bli tapt. De blir ikke overført til neste eventyr.


FA adventure items tooltip.png


Her en liste over eventyrgjenstander og deres krav: Nb! Gjenstander merket med * er ikke i bruk lengre

Eventyrgjenstander informasjon
Merke ikon Merke navn Krav
FA Brewery.png Dvergbryggeri 25 x Brygg
FA Treant.png Ent* 35 x Enkle verktøy
FABakers.png Baker* 20 x Brød
FA Carpenters.png Snekker 10 x Avanserte verktøy
FA Farmers.png Bonde 10 x Dagligvarer
FA Blacksmith.png Smed 5 x Verktøykasser
FA Flacon.png Luksuriøs flaske* 1 x Marmormosaikk
1 x Verdifull ring
1 x Trefigurer
FA Bracelet.png Gyllent armbånd Samle en god mengde grunnleggende varer
FA Necklace.png Diamantsmykke Samle 4 x 24 timer grunnleggende vareproduksjon
FA Statue.png Elegant statue Samle 2 x 48 timer grunnleggende vareproduksjon
FA Wand.png Tryllestav* Skaff deg formelen Magisk produksjon og skaff 100 Planker
FA Potion.png Trylledrikk* Skaff deg formelen Forhekset begavelse og skaff 100 Eliksir
FA Hat.png Heksehatt Samle to av følgende formler: Magisk produksjon, Forhekset begavelse og/eller Provisjonens makt
FA Wonder.png Underverk Invester 20 kunnskapspoeng til et hvilken som helst eldgamle underverk
FA Guard.png Elvenarisk vakt Rekrutter en stor mengde enheter (4x din troppestørrelse)
FA Sack.png Myntsekk Skaff et stort antall mynter (basert på ditt nåværende kapittel)
FA Ghost in a Bottle.png Spøkelse på flaske Løs 4 Spir og/eller turneringskonfrontasjoner
FA Druid Staff.png Druidestav Skaff 2 kombinasjonskatalysatorer
FA Arcane Residue.png Mystiske rester Skaff 9 Visjons damp
FA Elemental Marbles.png Elementklinkekuler Skaff 8 Relikvier
FA Enchanted Tiara.png Forhekset tiara Bruk 3 formler

Oppdrag

Noen eventyr vil ha deres egne spesifikke oppdrags-linjer også. Vennligst husk at dette ikke vil være tilfelle for alle eventyrene. Hvert eventyr vil være forskjellig: forskjellige krav, forskjellige belønninger og forskjellig oppsett!

Bunnløs dam

For de virkelig aktive laugene, har vi også den "bunnløse dammen" Den blir aktivert når den siste belønningen er innsamlet i siste nivå på kartet og vil se slik ut:

FA bottomlesspit.png

Uendelige bunnløse dammer vil fremkomme fra spillet en om gangen, hver med deres ulike krav.

Tips: Aktive laug kan bruke disse til å skaffe seg ekstra rangeringspoeng - Som betyr at de ender lenger opp på rankingen og kan derfor skaffe seg enda flere verdifulle sluttbelønninger.

Trofèbygg

Dette er spesielle bygninger, belønninger for å oppnå en topp ti plassering i eventyret. Det er troféer for første, andre og tredje plass, pluss en bygning for fjerde til tiende.

Eventyr trofeer
Posisjon Bygning Size Fordeler
Første plass
Glamorøs triumfbue
2x3 Populasjon og kultur
Andre plass
Praktfull triumfsøyle
2x2 Populasjon og kultur
Tredje plass
Stort monument av rikdom
2x2 Populasjon og kultur
4-10 plass
Helters minne
2x2 Populasjon og kultur
Klikk på byggene for å se større bilde.