Slag

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.


Slag

Grunnleggende

Elvenar er en fredelig verden! Likevel vil det av og til være nødvendig å tvinge frem fredelige tilstander ved å kjempe din vei gjennom konfrontasjoner. Som det har blitt nevnt tidligere, er du nødt til å speide provinser for å bli kjent med stammene som innehar relikviene du behøver for å forbedre utviklingen av byen din.

På dette tidspunktet vil du bli gitt valget mellom å forhandle med forhandleren i provinsen, eller å kjempe mot provinsenhetene, for å få relikviene.


Inside Province.png


I hver provins vil du finne hærer som varierer avhengig av provinstype. Dess lenger fra byen din du drar, jo større vil hæren i provinsen bli, og jo mer kompleks vil kombinasjonen av troppene være. Som med dine egne enheter, vil antallet av tropper i hver provinstropp være avhengig av vekten på hver av enhetene.


Army-Size.png

Slagpentagon

Enhetene i Elvenar har styrker og svakheter imot andre enheter. Og siden det er fem enhetstyper i Elvenar, så er det et "kamp-pentagon" som vil hjelpe til å vise disse styrkene og svakhetene.


Combat Pentagon.png


Fordi det kan være vanskelig å forstå pentagonet dersom du ikke vet hvordan det fungerer, vil det bli forklart med bildet under.


Combat Pentagon explained.png

I dette eksempelet er den valgte enhetstypen, en tung distanseenhet. De grønne utgående pilene representerer hvilke enheter den tunge distanseenheten er sterk imot. I dette tilfellet er det lett distanseenhet og lett nærkampsenhet. De røde (innkommende) pilene representer hvilke enheter den tunge distanseenheten er svak imot. I dette tilfelle er det magiker og tung nærkampsenhet. Dette eksempelet kan brukes for alle enhetstyper bare ved å se på de innkommende og utgående piler for enheten.


Hæroppsett

For å forberede til kamp vil du først behøve å trene dine tropper i brakkene. Når du har en stor nok hær, vil du være i stand til å kjempe deg gjennom til relikviene.

Rett før du begynner slaget, vil du måtte sette opp din hær. På slagmarken vil hver enhetstype bli grupper inn i tropper. Størrelsen av dine tropper vil øke med hver troppstørrelsesoppgradering du låser opp i forskningsmenyen. Likevel vil du være i stand til å plassere fra 1 til 5 tropper på slagmarken fra start. Så husk: Jo flere, jo bedre.


Setup Army.png

Det er viktig å velge de riktige enhetene for å kjempe mot fienden for å sikre at du vinner.

Mens du holder musepekeren på en enhet, vil du se mot hvilke fiendtlige enheter enheten din er god eller nøytral fordi fiendens enhet vil ha sin type bilde vist på dem.

Hvis du holder musen lenger over enheten din, vil du også se hvor god enheten din er mot andre klasser basert på mengden sverd du ser. Jo flere sverd jo bedre!

Hvis du trenger mer informasjon om hvorfor enheten er god, kan du se enhetens detaljer ved å klikke på bildet.

Setup Army Good Against.png


Du vil være i stand til å fjerne tropper og erstatte dem, så fremt du ikke har startet slaget.

Du vil alltid plassere enn full tropp på slagmarken, med mindre du ikke har nok enheter i en tropp for å fylle den, i så tilfelle vil bare en delvis tropp bli plassert.

Som sagt vil troppene ha en størrelse som vil økes i løpet av spillet: Dess større troppen er, jo mer enheter vil få plass i den, og jo sterkere vil den være.

Army selection.png


Dine fiender vil også ha forskjellige troppstørrelser. Troppstørrelsen av dine fiender vil øke med hver nye provins du speider, og med distansen byen din er fra provinsen det gjelder.

Ved å trykke på Info-icon.png på dine fienders bilde, vil du se egenskapene til hver enhet.

Slagmarken

På slagmarken vil du se enhetene allerede plassert i sine startposisjoner. Startposisjonene bestemmes av rekkefølgen du plasserer troppene dine i før du går i kamp. Dette er også det samme for fiendtlige tropper.

Starting positions.png

Dine tropper er til venstre, og deres rekkevidde er markert i gult. Dine fiender er til høyre, og deres rekkevidde er markert i rødt.

Hver tropp bruker en sekskant på slagmarken, og deres bevegelsesrekkevidde vil være markert.


Battlefield.png


Noen ganger vil du også møte forskjellige typer hindre på slagmarken, så du vil være nødt til å utvikle forskjellige taktikker for å angripe og forsvare. Dersom enhetene i troppen kan angripe fra en lengre distanse, kan de selvsagt også angripe over hindre.

Initiativbar

Initiative bar exp.png
Nummer Navn Beskrivelse
1 Overgivelse Dersom du trykker på denne knappen, vil slaget umiddelbart bli stanset og tapt. Du kan velge å trykke på den til enhver tid, for å unngå ekstra tap av enheter.
2 Fullfør slag automatisk Denne knappen vil fullføre slaget automatisk. Med det samme den er trykket på, vil det ikke være mulig å gå tilbake til manuell modus. Dersom du ønsker å se på slagresultatene umiddelbart, trykker du bare på "Slagresultater"-knappen på toppen av skjermen.
3 Slaghastighet Her vil du være i stand til å bytte hastigheten til animasjonene fra normal til medium, eller maksimum.
4 Runde Her vil du være i stand til å se slagrunden. Hver gang begge sider har fullført sin runde, vil en ny runde starte frem til slaget er over.
5 Hopp over tur Klikk her for å hoppe over den nåværende enhetens tur. Dette gjelder kun for denne runden. I den neste runden vil enhetens tur gå som normalt.
6 Spillers HP-bar Denne baren vil vise tapene i troppen. Vanligvis vil den være full i starten av slaget, og gradvis minke hver gang enheter i troppen blir drept.
7 Grønn bakgrunn Spillerens tropp
8 Enheter i troppen Her vil du se antallet tilgjengelige enheter det er i den troppen. Den kan minke i løpet av slaget ettersom enheter blir drept.
9 Fiendens HP-bar Denne baren vil vise tapene i fiendetroppen. Den vil være full i starten av slaget, og gradvis minke hver gang enheter i troppen blir drept.
10 Rød bakgrunn Fiendens tropper
11 Enhetsinformasjon Hvis du plasserer musepekeren din over dette ikonet, vil den vise enhetens egenskaper og bonuser.