Eldgamle underverk

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Kapitler Expansion.png
Gå tilbake til: Bygningsoversikt


Eldgamle underverk

Oversikt for eldgamle underverk
Aw c2.png

Hemmelige
eldgamle underverk

Aw c3.png

Stormens
eldgamle underverk

Elf AW Ico.png

Alvenes
eldgamle underverk

Elf AW Ico.png

Menneskenes
eldgamle underverk

Aw c5.png

Glemte
eldgamle underverk

Dwarven AW Ico.png

Dvergiske
eldgamle underverk

Fairy aw.png

Feenes
eldgamle underverk

O&G aw.png

Orkene og goblinenes
eldgamle underverk

Woodelves aw.png

Skogsalvenes
eldgamle underverk

Gr5 aw.png

Magikernes og dragenes
eldgamle underverk

Gr6 aw.png

Småfolkets
eldgamle underverk

Gr7 aw.png

Elementalernes
eldgamle underverk

Gr8 aw.png

Amunifolkets
eldgamle underverk

Gr9 aw.png

Byggmestrenes
eldgamle underverk

GR10 AW.png

Elvenarfolkets
eldgamle underverk

GR11 AW.png

Ambassadenes
eldgamle underverk

GR12 AW.png

Unur forhandlernes
eldgamle underverk

GR13 AW.png

Lagånds
eldgamle underverk

GR14 AW.png

Eksilets hevn
eldgamle underverk

GR15 AW.png

Musikkens kraft
eldgamle underverk

GR16 AW.png

Den Vallorianske legendens
eldgamle underverk


Formål

Eldgamle underverk er en arv fra forfedrene dine. De var store, arkitektoniske, magiske strukturer som tjente ulike formål: noen var en kilde til ekstra kunnskap, andre økte styrken i trenings- og kampteknikker, andre var en kilde til høy kulturell bevissthet, andre igjen var et symbol og et insentiv for å forene raser, og andre igjen var til og med en kanal for å øke kraften i de magiske relikviene og øke produksjonen.

Hvis du har dem i byen din, kan du få alle disse ulike bonusene, og det vil hjelpe deg med å utvikle rasen din ytterligere og ta byen din til et høyere velstandsnivå!

Hvert folkeslag (mennesker og alver) har mulighet til å bygge flere eldgamle underverker som du finner i de ulike spillkapitlene.

Kort sagt, underverk vil:

 1. Gi ekstra permanente bonuser til byen din.
 2. Stimulerer deg til å utforske verdenskartet enda mer..
 3. Fremme interaksjon mellom spillerne

Hvert av de eldgamle underverkene gir deg noe unikt! Det kan være et portrett du kan bruke i spillerprofilen din, eller grafikk som kan pynte opp byen din*! (*Kun på nettleser versjon)

Krav

For å bygge et eldgammelt underverk må du først forske på den tilhørende teknologien og betale kostnadene. De trenger en gateforbindelse til Hovedsalen for å bli aktivert. Du kan bare bygge hvert underverk én gang, men de kan oppgraderes, selges og bygges på nytt!

Fordeler

Det er vanskelig å ramse opp alle de store fordelene med eldgamle underverker, men de har alle sitt formål i byen din. Å investere i et eldgammelt underverk er en lang og ressurskrevende prosess, men til slutt vil det være verdt det, for alle fordelene er også dynamiske i forhold til byen din, noe som betyr at etter hvert som byen din utvikler seg og blir mektigere, vil også de eldgamle underverkene gjøre det.

Merk: Etter hvert som det eldgamle underverket ditt oppgraderes, blir fordelene kraftigere. Du kan klikke på fanen "Nivåer" i vinduet for eldgamle underverk for å finne ut hvor kraftige fordelene blir på hvert nivå.

Menyen

For å bygge ditt første eldgamle underverk må du først forske på og aktivere den tilhørende teknologien. Da låser du også opp menyen for eldgamle underverk, representert ved et runesirkel-ikon Awicons.png som blir en del av hovedmenyen (akkurat som for eksempel handelsmannen).

UnlockAWMenu2.png

PÅ nettleser: når du holder musepekeren over ikonet for eldgamle underverker, ser du hvor mange runer du faktisk har for alle eldgamle underverker, inkludert antall ødelagte biter

AWmouseover2.png

Ved å klikke på ikonet for eldgamle underverk får du tilgang til galleriet for eldgamle underverk, der du kan navigere gjennom alle underverkene: De du har forsket på og bygget, og de som fortsatt er låst. Som en oversikt kan du også se hvor langt du har kommet med aktiverte runer og hvilke runerbiter som passer til hvert underverk.

AWwindows2.png

Ved å holde musepekeren over hvert enkelt underverk-miniatyrbilde får du opp et verktøytips:

 • Underverkets beskrivelse og nivå.
 • Underverkets fordeler for byen din.
 • Statistikk for hver fordel.
 • Antall tilgjengelige runer for bygningen.
AWdescription2.png

Når du åpner et underverk, får du opp en egen meny med fire faner:

 • Oversiktsfanen hvor du kan se:
 1. Nivået for bygningen.
 2. Det eldgamle underverkets bonus og status.
 3. De tilgjengelige runene.

Du kan også trykke på Info-icon.png for å se en beskrivelse av bygningen.

AWoverview2.png
 • Runefanen hvor du kan:
 1. Sett inn runer (hvis du har noen tilgjengelig).
 2. Se hvor mange runer du har aktivert på runesirkelen.
 3. Samle inn knuste biter.
 4. Kjøp de manglende bitene for å smi en rune.
AWrunepanel.png


 • Byggefanen som vil:
 1. Vise deg kravene og kostnadene ved å oppgradere underverket.
 2. Lar deg plassere bygningen når du har avslørt alle de 9 runene.
AWbuildpanel.png

Hvis du allerede har bygget det eldgamle underverket, vil runefanen bli erstattet av en ny fane kalt Forskning.

 • I Forskningsfanen vil du se:
 1. Forskningens fremdrift, dvs. antall brukte kunnskapspoeng for dette eldgamle underverket.
 2. Alle tilgjengelige alternativer for å investere kunnskapspoeng i det eldgamle underet (ved å bruke dem én etter én, bruke alle tilgjengelige kunnskapspoeng på én gang, bruke eldgammel kunnskapsformler eller runer til å investere kunnskapspoeng, de siste to er bare tilgjengelige hvis du har de på lager).
 3. Hjelperangeringen viser antall brukte kunnskapspoeng for en gitt spiller og belønningen det første antallet hjelpere får.
AWresearch2.png
 • I Nivåfanen vil du se:
 1. Alle fordelene som underverket gir på det nåværende nivået. (I lyseblått).
 2. En oversikt over fordelene med underverket på neste nivå.
AW lvl window.png
Hint: Du kan bla gjennom menyen for å se alle fordelene per underverk-nivå.

Runer

Nå vet du sikkert at runesirklene du nylig oppdaget, ikke er komplette! Runene deres ble knust og mangler noen deler ... disse delene - runebitene - er fortsatt på avveie, og du må finne dem for å fullføre sirklene!

Rune circle.png


Det er bare ved å aktivere runesirkelen med 9 magiske runer at du kan bygge et eldgammelt underverk. Men dette er bare mulig hvis du samler inn de manglende runene, setter dem inn i sirkelen og aktiverer de.

Det betyr at det første du må gjøre er å samle runer!

Rune shards Icons.png

Hvert eldgammelt underverk er knyttet til en bestemt rune. Du kan se hvilket runer som hører til hvert eldgammelt underverk på oversiktspanelet.

Du vil få runer:

 1. Ved å fullføre provinser på verdenskartet - hver fullførte provins gir deg en tilfeldig rune for et tilfeldig eldgammelt underverk. Det trenger ikke engang å være låst opp i teknologitreet.
 2. Ved å investere kunnskapspoeng i andre spilleres eldgamle underverk.
 3. I turneringene
 4. Som belønning for å fullføre oppdrag
 5. I spesielle spilleventer
Provincecomplete reward.png


Når du har samlet en rune, må du sette den inn i runesirkelen til det aktuelle eldgamle underverket. Med litt flaks vil den aktivere en av de manglende runene i sirkelen og avsløre den. I noen tilfeller vil imidlertid den magiske prosessen bare prøve å avsløre en rune som allerede er aktivert, og i så fall vil runen bli enda mer ødelagt.


Bkokenshard pic.png


Men alt er ikke tapt! De ødelagte bitene dine blir tatt vare på, og når du har samlet 10 av dem, kan du smi dem om til en ny, ukjent rune.


Hint:Knuste runebiter kan brukes til å avdekke alle slags runer i et hvilket som helst eldgammelt underverk! Så hvis du fortsatt har dem igjen etter å ha bygget et eldgammelt underverk, kan du bruke dem til å smi og aktivere en rune i et nytt!

Oppgradere eldgamle underverk

Som forklart er det en tretrinnsprosess å bygge et eldgammelt underverk: Forsk på teknologien i teknologitreet, aktiver de 9 runene og betal de nødvendige ressursene. Når et eldgammelt underverk er plassert i byen din, aktiveres fordelene umiddelbart for byen din på nivå 1, men du kan øke disse bonusene ved å oppgradere det underverket.
For å oppgradere et underverk trenger du følgende ressurser:

 • Kpicon.png Kunnskapspoen - Disse brukes til å forske på hvert nivå på underverket, og hvert nivå krever en økende mengde kunnskapspoeng, og dess høyere nivå, desto større investering kreves.
 • Spell Fragment.png Formelfragmenter - Disse brukes til å oppgradere de fleste nivåene, og dess høyere nivå, desto større mengde kreves.
 • Combining Catalyst small.png Kombinasjonskatalysator - Disse brukes også til å oppgradere de fleste av nivåene, og dess høyere nivå, desto større mengde kreves.
 • Royal Restoration.png Royal restaurering - Disse brukes til å oppgradere underverkene hvert 5. nivå (i runefasen), og dess høyere nivå, desto mer kreves det. De er også nødvendige for å bygge alle de eldgamle underverkene, med unntak av de to første du kan låse opp i spillet.


Vær oppmerksom på: Hvert nivå av et eldgammelt under krever formelfragmenter og kombinasjonskatalysatorer som oppgraderingskostnad. Mengden varierer avhengig av hvilket nivå som skal oppgraderes, og du kan sjekke kostnadene i oppgraderingsfanen for ditt eldgamle underverk. Hvert rune-nivå (hvert 5. nivå) vil også kreve en viss mengde royal restaurering, og denne mengden vil igjen avhenge av underverk-nivået.
AWupgrade.png


Fanen "Forskning" viser en fremdriftslinje for kunnskapspoeng, på samme måte som i teknologitreet. Deretter kan du investere de nødvendige kunnskapspoengene og se listen over spillere som hjelper deg med å forske på oppgraderingsnivået.

AWresearch2.png

Når det eldgamle underverkets nivåforskning er fullført, åpner du fanen "Oppgrader" for å oppgradere det til neste nivå.

AWresearchfinish.png


For å oppgradere et eldgammelt underverk til nivå 6 vil du møte en ny runesirkel i oppgraderingsfanen som krever at 9 nye runer avdekkes og aktiveres når forfedrenes arkitektoniske magi tar en ny vending! Etter dette, fra nivå 6 til nivå 10, vil det eldgamle underverket igjen trenge kunnskapspoeng og ressursinvesteringer. Hele prosessen gjentar seg i alle de påfølgende nivåene av underverk.

Newcircle2.png


Hint:Ved å oppgradere dine eldgamle underverker får du også rangeringspoeng! Disse tilsvarer kunnskapspoengene som investeres per nivå. Rangeringspoengene legges først til etter at oppgraderingen av bygningen er fullført!

Invester i gamle underverk

Det er mange måter å investere i et eldgammelt underverk på. Du kan investere i dine egne eldgamle underverker eller investere i andre spilleres eldgamle underverker og kvalifisere deg til å motta runer og eldgamle kunnskapsformler som belønning. Hvis du åpner fanen "Forskning", får du en oversikt over de ulike måtene du kan investere på, og hvor mange kunnskapspoeng som er investert i det eldgamle underverket.

AWinvest2.png
 1. Angir det totale antallet kunnskapspoeng som allerede er investert.
 2. Ved å klikke her bruker du 1 kunnskapspoeng om gangen.
 3. Ved å klikke her bruker du alle tilgjengelige kunnskapspoeng samtidig.
 4. Ved å klikke her får du tilgang til lagerbeholdningen av eldgammel kunnskap for å bruke dem.
 5. Ved å klikke her vil du bruke runer fra det samme eldgamle underverket til å investere (merk at hvis du bruker dem på ditt eget eldgamle underverk, vil du bare investere 10 kunnskapspoeng, hvis du bruker dem på en annen spillers, vil du investere 15 kunnskapspoeng). Advarsel: For underverkene som ikke går på tvers av raser (f.eks. Krystallfyrtårnet for alver og Klokkespiret for mennesker). Du kan investere runen fra din rase i et underverk fra den andre rasen, mengden kunnskapspoeng som investeres er den samme.
 6. Ved å klikke her kan du investere ved å kjøpe kunnskapspoeng med ressurser eller diamanter.
 7. Her kan du se hvem som allerede har investert i dette eldgamle underverket og hvor de befinner seg, og du kan også klikke på kistene for å finne ut hvilken belønning hver enkelt spiller vil motta (hvis du investerer i ditt eget eldgamle underverk, vil du ikke motta noen belønning, selv om du har investert mer enn noen annen spiller på rangeringen).

Når du holder musepekeren over det eldgamle underverket, får du informasjon om hvor mange kunnskapspoeng som allerede er investert.

InvestinAW.png


De beste spillerne på hjelperangeringen vil bli belønnet for sin investering og vil få runer og/eller kunnskapspoeng! Husk at selv om det eldgamle underverket ditt er bygget, trenger du fortsatt et nytt sett med 9 avslørte runer for å oppgradere det til andre nivåer, noe som betyr at dette er et alternativ til å få dem ved å fullføre provinser.


AWresearchfinish.png

Du kan bare investere i eldgamle underverker hvis du allerede har forsket på teknologien deres, men når du har låst opp din første teknologi, kan du umiddelbart begynne å investere i alle eldgamle underverker, også de du ikke har låst opp ennå. Når du besøker en annen by, kan du åpne hvert av de eldgamle underverkene eller klikke på knappen for eldgamle underverk nederst på skjermen:

AW Help button.png

Du kan også klikke på spillerens navn flere steder i spillet for å åpne underverk-menyen.

Dette åpner et hjelpevindu der du kan velge hvilket underverk du ønsker å investere i:

AWhelpgallery.png

I dette vinduet kan du umiddelbart se om du har investert i disse gamle underverkene tidligere. Hvis du vil følge med på de gamle underverkene du allerede har investert i, kan du åpne bidragsmenyen i galleriet for gamle underverker og se hvor du ligger i forhold til andre spillere, eller investere flere kunnskapspoeng i de gamle underverkene enn du allerede har investert.

AWcontributions.png

Som sagt er eldgamle underverk en fin måte å fremme spillernes engasjement for hverandre på, uavhengig av rase. Mennesker kan investere i alvenes eldgamle underverker og omvendt, fordi de får runer til de eldgamle underverket av sin egen rase som har de samme effektene som det de har hjulpet. Hvis du for eksempel er et menneske og ønsker runer til Det store klokkespiret ditt, kan du investere i alvenes Krystallfyrtårn.

Belønninger for hjelp på eldgamle underverk

AWhelpreward.png


 • Bare de beste spillerne som har hjulpet til på et underverk vil bli belønnet.
 • Belønningenes størrelse og innhold avhenger av nivået på det eldgamle underverket.
 • Jo høyere nivå på et eldgammelt underverk, desto flere steder får belønning og desto større er belønningene.
 • Du får ikke belønning for å investere i dine egne eldgamle underverk. Du vil bli vist i "Hjelpende rangering", men uten belønningsikon. Hvis eieren for eksempel er på førsteplass i hjelperangeringen, vil den første belønningen bli gitt for rangeringsposisjon 2 og så videre.

Selge gamle underverker

Eldgamle underverker kan selges, men vær veldig oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å gjøre det, vil byen din miste alle bonuser knyttet til bygningen og ikke få noen ressurser tilbake, og hvis du gjenoppbygger den, vil du starte på nivå 1 igjen. (NB! Men du får tilbake runene som er brukt).

SelingAW.png

Oversikt over eldgamle underverk

Oversikt over eldgamle underverk
Kapittel Teknologi Navn Oppgraderingskrav Fordeler Runer
Utvikling Hemmelige eldgamle underverk Hemmelighetens bok KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Kunnskapspoeng hver 24t Forsyninger per fullført oppdrag i hovedhistorien - Avslørte runer
Utvikling Hemmelige eldgamle underverk Gyllen avgrunn KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Mynter hver 3. time Ytterligere befolkning - Avslørte runer
Oppstigende magi Stormens eldgamle underverk Endeløs utgravning KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Forsyninger hver 24. time Relikvier per mystisk objekt - Avslørte runer
Oppstigende magi Stormens eldgamle underverk Stormens nåler KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Øker styrken til lette distanseenheter Øker treningshastigheten til brakken - Avslørte runer
Visdom og underverk Alvenes/menneskenes eldgamle underverk Krigsklosteret/Fristedet KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Øker troppenes helse Ytterligere kultur - Avslørte runer
Visdom og underverk Alvenes/menneskenes eldgamle underverk Krystallfyrtårnet/Det store klokkespiret KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Varer i nabohjelpskister Øker poleringseffekt-tiden - Avslørte runer
En vei til arven Glemte eldgamle underverk Vakttårnruinene KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Øker bygningskulturprosenten ved nabohjelp Ytterligere kultur - Avslørte runer
En vei til arven Glemte eldgamle underverk Høyfolkets troner KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Ytterligere rangeringspoeng Ytterligere kultur - Avslørte runer
En portal til fortiden Dvergiske eldgamle underverk Dvergskansen KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Produserer brakkenes lette nærkampsenheter hver 3 time Øker brakkenes treningsomfang - Avslørte runer
En portal til fortiden Dvergiske eldgamle underverk Fjellpassasjen KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Øk produksjonen av grunnleggende varer i fabrikkene dine Ytterligere befolkning - Avslørte runer
Blomstrende løfter Feiske eldgamle underverk Velstandstårnet KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Øker effekten og varigheten av "Provisjonens makt" Ekstra forsyninger hver 3. time - Avslørte runer
Blomstrende løfter Feiske eldgamle underverk Blomstrende handelsmannlaug KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Reduksjon av forhandlergebyret Forbedrer grossistens tilbud Produksjonsøkningen fra hver portal Avslørte runer
Gjørme og sopp Orkene og goblinenes eldgamle underverk Heltenes smie KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Orkeproduksjon per døgn Øker styrkentil tunge nærkampsenheter - Avslørte runer
Gjørme og sopp Orkene og goblinenes eldgamle underverk Skarpsoppens alter KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Produserer brakkens lette distanseenheter hver 3. time Øker brakkens treningsstørrelse - Avslørte runer
Innfødte på kontinentet Skogsalvenes eldgamle underverk Enars ambassade KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Den gir deg flere knuste biter hver 24. time. Belønner en viss mengde mana per turneringspoeng. - Avslørte runer
Innfødte på kontinentet Skogsalvenes eldgamle underverk Flyvende akademi KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Brakkenes Magiker-enheter hver 3. timeBrakkenes Magiker-enheter hver 3. time Økt treningshastighet i leiesoldatleiren - Avslørte runer
Det Elvenariske Magikersamfunnet Magikernes og dragenes eldgamle underverk Mørk materies labyrint KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Den genererer mana hver tredje time Redusert manaforfall - Avslørte runer
Det Elvenariske Magikersamfunnet Magikernes og dragenes eldgamle underverk Drageklosteret KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Magiker skadeforsterkning Mana per bruk av formler - Avslørte runer
Småfolket Småfolkets eldgamle underverk Paddenes tempel KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Produserer brakkens tunge distanseenhet hver 3 timeProduserer brakkens tunge distanseenhet hver 3 time Øker styrken til dine tunge distanseenheter. - Avslørte runer
Småfolket Småfolkets eldgamle underverk Elvenarisk handelsenter KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Hellige frø hver 12. time Øker "Magisk Produksjon" effekt Øker "Magisk Produksjon" varighet - Avslørte runer
Elementalerne Elementalernes eldgamle underverk Solnedgangstårnet KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Hellige frø med nabohjelpskister Redusert frøforfall - Avslørte runer
Elementalerne Elementalernes eldgamle underverk Seierskilden KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Øker treningsfeltets treningshastighet Lette nærkampsenheter gir økt skade - Avslørte runer
Amuni Amunifolkets eldgamle underverk Renselsens pyramide KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Bevisste varer ved innsamling av orker Brakkenes tunge nærkampsenheter hver 3.time - Avslørte runer
Amuni Amunifolkets eldgamle underverk Det gode nabolags fyrtårn KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering "Forhekset begavelse" varighet "Forhekset begavelse" effekt Øker produksjonen av oppdagede ressurser når "Forhekset begavelse" formel er aktiv på kulturbygningene dine Avslørte runer
Byggmestrene Byggmestrenes eldgamle underverk D111-a "Tidsvrengeren" KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Øker produksjonen av bevisste varer i fabrikkene dine Redusert nedkjøling av turneringer - Avslørte runer
Byggmestrene Byggmestrenes eldgamle underverk D222-z "Simia Sapiens" KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Reduserer forfall på bevisste varer Flere troppeenheter per innhenting - Avslørte runer
Elvenarfolket Elvenarfolkets eldgamle underverk Lagringsvirvel KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Økt lagringskapasitet i portalen Øk produksjonen av bevisste varer i fabrikkene dine - Avslørte runer
Elvenarfolket Elvenarfolkets eldgamle underverk Ungdomsvarmekilden KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Boliger befolkningsøkning Kultur basert på troppestørrelse - Avslørte runer
Ambassader Ambassadenes eldgamle underverk Spirbibliotek KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Rangeringspoeng for hver av Laugets Spir-krystall du mottar Kunnskapspoeng produksjon hvert døgn - Avslørte runer
Ambassader Ambassadenes eldgamle underverk Turneringsarena KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Rangeringspoeng for hvert turneringskiste du mottar Leiesoldatleirens lette nærkampsenhet hver 3. time - Avslørte runer
Unurs forhandlere Unur forhandlernes eldgamle underverk Dragearken KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Gir bevisste varer for hvert fullførte oppdrag på hovedhistorien Kombinasjonskatalysator per mystisk objekt - Avslørte runer
Unurs forhandlere Unur forhandlernes eldgamle underverk Rikdomsorakelet KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Gir tilfeldige bevisste varer hver gang du utformer noe i MA Produserer royal restaurering ukentlig - Avslørte runer
Lagånd Lagånds eldgamle underverk Mesternes alter KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Treningsfeltets tung distanseenhet hver 3. time Orker per turneringspoeng - Avslørte runer
Lagånd Lagånds eldgamle underverk Åndenes tempel KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Unurium per Spirkiste Unurium når eventvaluta plukkes opp - Avslørte runer
Eksilets hevn Eksilets hevn eldgamle underverk Valloriansk forseglingstårn KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Unurium for Henting av mynter fra boliger Reduserer forfall av Unurium - Avslørte runer
Eksilets hevn Eksilets hevn eldgamle underverk Opplysningens tre KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Leiesoldatleirens lette distanseenhet hver 3. time Øk produksjonen av oppstignede varer i dine fabrikker - Avslørte runer
Musikkens kraft Musikkens kraft eldgamle underverk Forfedres hvilested KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Reduserer forfall av oppstigende varer Treningsfeltets magi-enheter hver 3. time - Avslørte runer
Musikkens kraft Musikkens kraft sine eldgamle underverk Speiderkroen KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Reduserer speidertiden Øker antallet kister ved nabohjelp. - Avslørte runer
Den Vallorianske legenden Den Vallorianske legendens eldgamle underverk Maman Le Prés antikkbutikk KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Produces an amount of Divine Seeds every 3h Gir en mengde oppstigende varer med økning per samfunnsarbeid hentet fra boliger. - Avslørte runer
Den Vallorianske legenden Den Vallorianske legendens eldgamle underverk Valloriansk magiskole KunnskapspoengFormelfragmenterKombinasjonskatalysatorerRoyal restaurering Produserer et antall tunge nærkampsenheter for leiesoldater hver 3. time. Kostnadsreduksjon for Gryte-ingredienser Reduserer Magiakademiets produksjonstid Avslørte runer