Eldgamle underverk

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Gå tilbake til: Bygningsoversikt


Eldgamle underverk

Oversikt for eldgamle underverk
Aw c2.png

Hemmelige eldgamle underverk

Aw c3.png

Stormens eldgamle underverk

Elf AW Ico.png

Alviske eldgamle underverk

Elf AW Ico.png

Menneskenes eldgamle underverk

Aw c5.png

Glemte eldgamle underverk

Dwarven AW Ico.png

Dvergiske eldgamle underverk

Fairy aw.png

Feiske eldgamle underverk

Orcs aw.png

Orkene og goblinenes eldgamle underverk

Woodelves aw.png

Skogsalvenes eldgamle underverk

Gr5 aw.png

Magikernes og dragenes eldgamle underverk

Gr6 aw.png

Småfolkets eldgamle underverk

Gr7 aw.png

Elementalernes eldgamle underverk

Gr8 aw.png

Amunifolkets eldgamle underverk

Gr9 aw.png

Byggmestrenes eldgamle underverk

GR10 AW.png

Elvenar eldgamle underverk

GR11 AW.png

Ambassaders eldgamle underverk

GR12 AW.png

Unurs forhandlernes eldgamle underverk

GR13 AW.png

Lagånd eldgamle underverk

GR14 AW.png

Eksilets hevn eldgamle underverk

GR15 AW.png

Musikkens kraft eldgamle underverk

GR16 AW.png

Den Vallorianske legendens eldgamle underverk


Formål

Eldgamle underverk er en arv fra dine forfedre. De var store arkitektoniske magiske strukturer som tjente ulike formål: Noen var en kilde til ekstra kunnskap og makt på trening og kampteknikker, andre en kilde til en høy kulturell bevissthet, noen andre var et symbol og insentiv for unionen mellom raser, og andre var til og med en kanal for å øke kraften i de magiske relikviene, som igjen forbedret produksjonsøkningen.

Å ha dem i byen din vil tillate deg å ha alle de forskjellige bonusene, og vil hjelpe deg å utvikle din rase enda lenger, og derfor ta byen din til høyere velstandsnivåer!

Hver basisrase (menneskene og alvene) vil ha muligheten til å bygge flere eldgamle underverk som er i de ulike kapitlene igjennom spillet.

I korte trekk vil eldgamle underverk:

 1. Gi ekstra permanente bonuser for byen din
 2. Gi deg gode grunner til å utforske verdenskartet enda lenger
 3. Fremme spillernes samhandling
 4. Tillate bruk av alle relikviene

Hvert underverk vil tilføre deg noe unikt! Det kan være et bilde du kan bruke som i spillerprofilen din eller et bygg dukker opp i utkanten av byen din(gjelder ikke app)!

Krav

For å kunne bygges krever eldgamle underverk forskning på tilsvarende teknologi og ressurser. De trenger en gatetilkobling til Hovedsalen for å aktiveres. Du kan bare bygge hver eldgamle underverk en gang, men de kan oppgraderes, bli solgt, og bygd på ny. Merk at du ikke vil få tilbake kunnskapspoengene som er brukt på å oppgradere underverket når du selger det. Du vil derimot få tilbake runer/runebiter.

Menyene på eldgamle underverk

For å bygge ditt første eldgamle underverk må du først forske på og aktivere den tilsvarende teknologien. Ved å gjøre dette, vil du også låse opp menyen for eldgamle underverk, representert ved et runesirkel-ikon Awicons.png som vil være en del av hovedmenyen (akkurat som Handelsmannen, for eksempel).


UnlockAWMenu.png


Ved å holde musepekeren over det eldgamle underverk ikonet vil vise deg mengden av runebiter du faktisk har for alle underverkene, inkludert mengden av knuste runer.


AWmouseover.png


Ved å klikke på ikonet for eldgamle underverk, vil du få tilgang til vinduet for underverk der du vil være i stand til å navigere gjennom alle sammen: De du har forsket frem, bygget og de som fortsatt ikke er låst opp. Som en oversikt, vil du også kunne se fremgangen på aktiverte runer, og tilhørende runebiter for hvert eldgamle underverk.

AWwindows.png


Ved å holde musen over hvert miniatyrbilde for de eldgamle underverkene vil du se et verktøytips med:

 • Beskrivelsen til det eldgamle underverket
 • Nivået på bygningen
 • Bonusen som gis til byen din
 • Statusen for hver bonus
 • Mengden av tilgjengelige runebiter for bygningen


AWdescription.png


Ved å åpne et eldgammelt underverk vil du da se en egen meny med tre faner:

Oversikten der du også kan se:

 1. Nivået på bygningen
 2. Bonusen som gis til byen din
 3. Statusen for hver bonus
 4. De tilgjengelige runebitene
 5. Beskrivelsen til bygningen


AWoverview.png


Runepanelet der du kan:

 1. Sette inn runebiter (hvis du har noen tilgjengelig)
 2. Se hvor mange runer du har aktivert på runesirkelen
 3. Samle knuste runer
 4. Kjøpe manglende runebiter for å kunne smi en tilfeldig rune


Runepanel.png

Dersom du allerede har bygget underverket vil runepanelet bli erstattet med et nytt panel kalt forskning

I Forskingspanelet vil du se

 1. Fremgangen i forskningen, hvor mange kunnskapspoeng som er brukt for dette underverket.
 2. Tre ikoner der du kan legge til kunnskapspoeng (merk at det tredje ikonet bare er tilgjengelig dersom du har den raske formelen: Gammel kunnskap, på lager)
 3. Rangering av hjelpen, viser hvor mange brukte kunnskapspoeng for en gitt spiller og belønningen de første spillerene vil få


AWresearch.png


Byggepanelet som vil:

 1. Vise deg kravene og kostnadene for å faktisk kunne bygge det eldgamle underverket
 2. Tillate deg å plassere bygningen med en gang du har avdekket alle 9 runene


Buildpanel.png

Runebiter

Til nå vil du ha funnet ut at runesirklene du nylig har oppdaget ikke er komplette! Deres runer ble knust, og mangler noen deler... De delene - runebitene - er fortsatt borte, og du må finne dem for å fullføre sirklene!

Rune circle.png


Bare med en fullt aktivert runesirkel med 9 magiske runer, vil du være i stand til å bygge et eldgammelt underverk. Men denne prosessen vil bare være mulig hvis du samler de savnede runebitene, setter dem i sirkelen, og aktiverer runene.

Det betyr at første skritt vil være å samle runebiter!

Rune shards Icons.png


Hvert eldgamle underverk er knyttet til en bestemt runebit. Du kan se hvilke runebiter som tilhører hvert eldgamle underverk på oversiktspanelet.

Du vil finne runebiter slik:

 1. Fullføre provinsene på verdenskartet - hver fullførte provins vil gi deg en tilfeldig runebit for de eldgamle underverkene du allerede har låst opp i forskningsmenyen.
 2. Investering av kunnskapspoeng i andre spilleres eldgamle underverk - du kan investere i eldgamle underverk som tilhører dine laugsmedlemmer eller oppdagede naboer.
 3. I turneringer
 4. Som belønning for å fullføre oppdrag
 5. I eventer i spillet
Provincecomplete reward.png


Etter å ha samlet inn en runebit, må du sette det inn i runesirkelen til det tilsvarende eldgamle underverket. Med litt hell, vil det aktivere en av de savnede runene innenfor denne sirkelen og avdekke den. Mens i noen tilfeller vil den magiske prosessen prøve å avdekke en rune som allerede er aktivert, og i dette tilfellet vil din runebit bare knuses enda mer.


Bkokenshard pic.png


Men ikke alt er tapt! Du vil få beholde dine knuste runebiter, og når du har samlet 10 av dem, kan du smi dem om til en ny uavdekket rune.


Tips: Knuste runebiter kan brukes til å avdekke alle typer runer til alle typer eldgamle underverk! Så hvis du fortsatt har dem etter å ha bygget ett eldgammelt underverk, kan du bruke dem til å smi frem og aktivere en rune på en ny en!


Oppgradering av eldgamle underverk

Som forklart er det å bygge et eldgammelt underverk en 3-trinnsprosess: Forsk på dens teknologi i forskningsmenyen, aktiver 9 runer, og betal med de nødvendige varene. Når et eldgammelt underverk er plassert i byen din, er dens bonus umiddelbart aktivert for byen på nivå 1, men du kan øke bonusen ved å oppgradere bygningen opp til nivå 30.

Oppgradering fra nivå 1 til nivå 5 vil kreve 2 trinn: Forskningen på nivå og bruk av relikvier for å fullføre oppgraderingen. Hvis du klikker på det eldgamle underverket vil du nå se 3 faner: Oversikt, forskning og oppgradering.


UpgardeAWtab.png


Forskningskategorien vil vise deg en fremdriftslinje for kunnskapspoeng, lik de som brukes i forskningsmenyen. Du vil da kunne investere de nødvendige kunnskapspoengene, og se listen over spillere som hjelper deg å forske frem nivåene på oppgraderingen. Når linjen er full, vil du måtte gå til oppgraderingsfanen og fullføre oppgraderingen ved hjelp av relikvier.


Awresearchtab.png


Tips: Mengden av de forskjellige nødvendige relikviene for hver oppgradering varierer i henhold til hvilken av typene som har produksjonsøkning! Du kan se de nødvendige mengdene for de produksjonsøkte relikviene på informasjonstabellen for hver bygning.


For å oppgradere eldgamle underverk til sitt 6. nivå, vil du møte en ny runesirkel, som krever at 9 nye runer blir avdekket og aktiverte ettersom den arkitektoniske magien til dine forfedre tar en ny vending! Etter dette, fra nivå 6 til nivå 10, vil det eldgamle underverket igjen behøve investering av kunnskapspoeng, og en god miks av de magiske relikviene. Denne prosessen gjentar seg gjennom de påfølgende eldgamle underverks nivåer


Newcircle.png


Tips: De relikviene som kreves for de eldgamle underverkenes oppgraderinger, er fjernet fra relikviebeholdningen.


Det betyr at når du bruker dine produksjonsøkte relikvier, vil du sannsynligvis miste en liten prosentandel av produksjonsøkningen. Sørg derfor for å ha nok av relikviene, og fortsett å samle inn flest mulig av dem. På den måten kan du enkelt ha råd til, eller være i stand til å kompensere for tapet av produksjonsøkning når du oppgraderer et eldgammelt underverk.


Tips: Ved å oppgradere dine underverkvil du også få rangeringspoeng! Disse korresponderer til antallet kunskapspoeng som er investert per nivå. Rangeringspoengene blir lagt til etter at underverket er ferdig oppgradert!

Investering i eldgamle underverk

Det er mulig for spillere å hjelpe hverandre med oppgraderinger av eldgamle underverk! For å gjøre dette må du besøke en spiller, klikke på ikonet AncientWonder.png over et eldgammelt underverk, velge hjelpefanen, og investere de ønskede kunnskapspoengene.


InvestinAW.png


De øverste spillerne på hjelperangeringen vil bli belønnet for sin investering, og vil få runebiter og/eller kunnskapspoeng! Husk at selv om det eldgamle underverket er bygget, vil du fortsatt behøve et annet sett med 9 avdekkede runer for å oppgradere den til nivå 6, noe som betyr at dette er et alternativ til å få dem gjennom å fullføre provinser.


AWhelptab.png


Du kan bare investere i eldgamle underverk hvis du allerede har forsket frem deres teknologi selv, noe som betyr at når du låser opp eldgamle underverk for din rase, kan du umiddelbart begynne å investere i hvilket som helst eldgamle underverker, inkludert de du ikke har låst opp selv ennå. Når du besøker andre by, har du mulighet til å åpne hvert underverk eller trykke på eldgamle underverksknappen nederst på skjermen din:

AW Help button.png

Dette åpner et vindu der du velger hvilket underverk som du ønsker å investere i:

AW Help window.png

Som sagt før, er eldgamle underverk en flott måte å øke samhandlingen mellom spillere på, og da uavhengig av valgt rase. Mennesker kan investere i alviske eldgamle underverk, og vice versa, fordi de vil motta runebiter for det eldgamle underverket for sin egen rase, som har akkurat den samme effekten som den de har hjulpet. Hvis du eksempelvis er et menneske og ønsker runebiter for ditt store klokkespir, kan du investere i det alviske krystallfyrtårnet.

Belønninger for eldgamle underverk

AWhelpreward.png


 • Bare de topprangerte spillerne på hjelp som har hjulpet et annet eldgammelt underverk vil bli belønnet.
 • Mengden og innholdet av belønningen avhenger av nivået på det eldgamle underverket.
 • Jo høyere nivå det eldgamle underverket har, dess flere steder vil motta en belønning, og dess større blir belønningen
 • Du får ikke belønning for å investere i ditt eget eldgamle underverk. Du vil bli vist i hjelperangeringen, men uten belønningsikon. Dersom eieren eksempelvis er på førsteplass på hjelperangeringen, vil den første belønningen bli gitt til andreplassen, og så videre.


Salg av eldgamle underverk

Eldgamle underverk kan bli solgt, men vær veldig oppmerksom på at hvis du velger å gjøre det, vil din by miste alle sine bonuser tilknyttet den bygningen, og vil ikke få noen ressurser tilbake. NB! Men runene som er investert blir tilgjengelig på ny.


SelingAW.png

Eldgamle underverk oversikt

Eldgamle underverk oversikt
Kapittel Teknologi Navn Krav Fordel Runer
Utvkling Hemmelige eldgamle underverk Hemmelighetens bok Krever grunnleggende varer/ Relikvier Kunnskapspoeng hver 24t Forsyninger per speidet provins - Avslørte runer
Utvikling Hemmelige eldgamle underverk Gyllen avgrunn Krever grunnleggende varer/relikvier Mynter hver 3t Ekstra befolkning - Avslørte runer
Stigende magi Stormens eldgamle underverk Endeløs utgraving Krever tilvirkede varer/relikvier Forsyninger hver 24t Relikvier for fullføre en provins - Avslørte runer
Stigende magi Stormens eldgamle underverk Stormens nåler Krever tilvirkede varer/relikvier Øker styrken til lette avstandsenheter Øker treningshastigheten til brakken - Avslørte runer
Visdom og underverk Alv/menneskers eldgamle underverk Krigsklosteret/Fristedet Krever magiske varer/relikvier Øker troppens helse Gir ekstra kultur - Avslørte runer
Visdom og underverk Alv/menneskers eldgamle underverk Krystalltårnet/Det store klokkespiret Krever magiske varer/relikvier Varer fra nabohjelpskiste Øker poeringseffektens tid - Avslørte runer
En vei til arven Glemte eldgamle underverk Vakttårnruinene Krever magiske varer/relikvier Øker bygningens kultur % med nabohjelp Ekstra kultur - Avslørte runer
En vei til arven Glemte eldgamle underverk Høyfolkets troner Krever magiske varer/relikvier Rangeringspoeng per underverk (konstruksjon og oppgradering) Ekstra kultur - Avslørte runer
Dverger Dvergiske eldgamle underverk Dvergskanse Krever grunnleggende varer/ Relikvier Gir første sort enheter hver 3t IØker treningsomfang - Avslørte runer
Dverger Dvergiske eldgamle underverk Fjellpassasje Krever grunnleggende varer/ Relikvier Øker relikvienes styrke Ekstra befolkning - Avslørte runer
Feer Feiske eldgamle underverk Velstandstårn Krever tilvirkede varer/relikvier IØker varigheten til formelen "Provisjonens makt" Ekstra forsyninger hver 3t - Avslørte runer
Feer Feiske eldgamle underverk Blomstrende handelsmannlaug Krever tilvirkede varer/relikvier Reduserer handelsmannens avgift Forbedrer grossistens tilbud Øker produksjonsøkningen fra portaler Avslørte runer
Orker og gobliner Orker og goblinenes eldgamle underverk Heltenes smie Krever magiske varer/relikvier Orkeproduksjon hver 24t per Øker styrken til tunge nærkampsenheter - Avslørte runer
Orker og gobliner Orker og goblinenes eldgamle underverk Skarpsoppens alter Krever magiske varer/relikvier Gir andre sorts enheter hver 3t Ekstral]Øker rustkammerenes treningsomfang - Avslørte runer
Skogsalver Skogsalvenes eldgamle underverk Enars ambassade Krever grunnleggende varer/relikvier Produserer knuste runer hver 7 dag IGir mana når du starter å speide - Avslørte runer
Skogsalver Skogsalvenes eldgamle underverk Flyvende akademi Krever grunnleggende varer/relikvier Gir tredje sort enheter hver 3tGir tredje sort enheter hver 3t Øker treninghastigheten i leisoldatleiren - Avslørte runer
Magikere og drager Magikere og dragenes eldgamle underverk Mørk materie labyrint Krever tilvirkede varer/relikvier Produserer mana hver 3t Reduserer manalekk - Avslørte runer
Magikere og drager] Magikere og dragenes eldgamle underverk Dragekloster Krever tilvirkede varer/relikvier Gir sterkere magikere Mana per bruk av formel - Avslørte runer
Småfolket Småfolkets eldgamle underverk Paddenes tempel Krever magiske varer/relikvier Gir brakkens tunge distanseenhet hver 3tGir brakkens tunge distanseenhet hver 3t Øker styrken til tunge distanseenheter - Avslørte runer
Småfolket Småfolkets eldgamle underverk Elvenarisk handelsenter Krever magiske varer/relikvier Frø hver 12t Øker varigheten til magisk produksjonTime small.png Øker styrken til magisk produksjon Avslørte runer
Elementer Elementenes eldgamle underverk Soltårnene Krever grunnleggende varer/likvier Frø for hver nabohjelpskiste Reduser frøforfall - Avslørte runer
Elementer Elementalernes eldgamle underverk Seierskilden Krever grunnleggende varer/relikvier Øker treningshastigheten til treningsfeltet Gir dine lette distanseenheter økt skade - Avslørte runer
Amunifolket Amunifolkets eldgamle underverk Renselsens pyramide Krever tilvirkede varer/relikvier Gir bevisste varer for hver orkinnsamling Gir brakkens tung nærkampsenheter hver 3t - Avslørte runer
Amunifolket Amunifolkets eldgamle underverk Det gode nabolags fyrtårn Krever tilvirkede varer/relikvier Øker forhekset begavelse formelsvarighet Øker forhekset begavelse formelseffekt Øker manaproduksjonen på nabohjelpsforbedrede kulturbygg Avslørte runer
Byggmestrene Byggmestrenes eldgamle underverk D111-a "Tidsvrengning" Krever magiske varer/relikvier Bevisst vareøkning Reduserer turneringsnedtelling - Avslørte runer
Byggmestrene Byggmestrenes eldgamle underverk D222-z "Simia Sapiens" Krever magiske varer/relikvier Reduserer bevisst vareforfall Økt enhetsinnsamling - Avlørte runer
Elvenar folket Elvenar folkets eldgamle underverk Lagringsvirvel Bevisste varerOrker Økt portalkapasitet Økt bevisst vareproduksjon - Avslørte runer
Elvenar folket Elvenar folkets eldgamle underverk Ungdomsvarmekilde Bevisste varerOrker Økt boligbefolkning Kultur per underverksnivå - Avslørte runer
Ambassader Ambassaders eldgamle underverk Spirbibliotek Bevisste varerOrker Rangeringspoeng per spirkrystall Kunnskapspoeng hver 24t - Avlørte runer
Ambassader Ambassaders eldgamle underverk Turneringsarena Bevisste varerOrker Rangeringspoeng per turneringskiste Dronerytter hver 3t - Avlørte runer
Unurs forhandlere Unurs forhandlernes eldgamle underverk Drageark Sentients goods3.pngOrkerUnurium
ManaHellige frø
Bevisste varer per historieoppdrag Kombinasjonskatalystator per mystisk kiste i Magiakademiet - Avslørte runer
Unurs forhandlere Unurs forhandlernes eldgamle underverk Rikdomsorakel Sentients goods3.pngOrkerUnurium
ManaHellige frø
Bevisste varer hver gang du utformer noe i Magiakademiet Produserer en royal restaurering per 168.time - Avslørte runer
Lagånd Lagånds eldgamle underverk Mesternes alter Bevisste varerOrkerMana
Hellige frøCoinsForsyninger
Orker hver 3.time Orker per turneringspoeng - Avslørte Runer
Lagånd Lagånds eldgamle underverk Åndenes tempel Bevisste varerOrkerMana
Hellige frøMynterForsyninger
Unurium per Spirkiste Unurium per eventvaluta - Avslørte Runer
Eksilets hevn Eksilets hevn sine eldgamle underverk Valloriansk forseglingstårn Bevisste varerOrkerMana
Hellige frøMyntForsyninger
Unurium per mynt samlet fra boliger Redusert unurium forfall - Avslørte Runer
Eksilets hevn Eksilets hevn sine eldgamle underverk Opplysningstre Bevisste varerOrkerMana
Hellige frøMyntForsyninger
Skogvokter produksjon per 3.time Produksjonsøkning på oppstigende varer - Avslørte Runer
Musikkens kraft Musikkens kraft eldgamle underverk Forfedrenes hvilested Bevisste varerOrkerMana
Hellige frøMynterForsyninger
Reduserer forfall på oppstigende varer Gir skrømt hver 3.time - Avslørte Runer
Musikkens kraft Musikkens kraft eldgamle underverk Speiderkroa Bevisste varerOrkerMana
Hellige frøMynterForsyninger
Reduserer speidertiden Øker antallet nabohjelpskister - Avslørte Runer
Den Vallorianske legenden Den Vallorianske legendens eldgamle underverk Maman Le Prés Antikkbutikk Formelfragmenter
Kombinasjonskatalysatorer
Royal restaurering
Produserer en viss mengde hellige frø hver 3.time Gir en viss mengde ulike oppstigende varer per fellesarbeid som samles inn - Avslørte runer
Den Vallorianske legenden Den Vallorianske legendens eldgamle underverk Valloriansk magiskole Formelfragmenter
Kombinasjonskatalysatorer
Royal restaurering
Produserer en viss mengde Vallorianske vakter hver 3.time Reduserer kostnaden på Gryteingredienser Reduserer Magiakademiets produksjonstid Avslørte runer