Evighetsspiret

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon

Introduksjon

Spire of Eternity.png

En perlehvit og mystisk bygning dukker opp nær byen din: Evighetsspiret! Dets høyeste tårn berører himmelen og forsvinner i skyene. Dine medborgere er fascinerte, mens noen er bekymret. De ber deg om å utforske denne nye bygningen, søke dens underverk og bekjempe mulige fiender.

Når du har nådd kapittel 5, vil du ha mulighet til å gå inn i Spiret fra søndag til fredag. Det er tilgjengelig både i nettleseren og mobilappen.

Hvis du er modig, står ekstraordinære belønninger og venter på deg på slutten av hvert nivå. Sørg for å fullføre Spir-eventyret før portene stenger igjen på fredag for å vinne alle belønninger!

Kart over Spiret

Spiret består av 3 nivåer mellom bakken og himmelen. Hvert nivå er delt inn i 4 seksjoner, avgrenset av magiske barrierer. For å fullføre disse seksjonene, må du løse konfrontasjoner fylt av åndr: bønder, vakter og sjefer.

SpireMaps.png

Konfrontasjoner i Spiret

Spire Encounter 1.png

Det er 3 nivåer å utforske. Hvert nivå har 4 etapper og hver etappe inneholder 4 konfrontasjoner. I den første konfrontasjonen står et bondeånd og vokter. Som med alle konfrontasjoner i Elvenar, kan du enten velge en aggressiv tilnærming (kamp) eller en mer diplomatisk måte for å overbevise åndt om å la deg passere.

Spire Encounter 2.png

Etter å ha løst 4 konfrontasjoner, vil du få tilgang til en magisk barriere. Hver barriere har en nedtellingstimer. For å åpne den, må du vente til nedtellingen er ferdig. Heldigvis, hvis du iver etter å få fortsette før, kan du bruke tidsreduksjonsformler og/eller diamanter!

Gateactive.png
Vennligst merk: Nedtellingen for magisk barriere starter når du samler inn belønningen fra siste konfrontasjon.

Diplomati

I diplomati, må du ofre noe til åndene for å få deres nåde. Hvis du lykkes med tilbudene dine, blir åndene tilfredse og vil la deg passere slik at du kan fortsette ferden oppover i Spiret. Hvis du feiler, avviser ånden deg, og dermed må du prøve på nytt eller kjempe for å fullføre konfrontasjonen.

For hvert forsøk på diplomati, har du tre gratis runder. Skulle du trenge flere runder for å finne den rette kombinasjonen av ofringen, kan du kjøpe flere runder med diamanter.

Diplomacy.png

Spillet vil presentere deg forskjellige ressurstyper, men det betyr ikke at du må bruke dem alle. Åndene kan ønske den samme ressursen og det er også en mulighet til at en bestemt ressurs ikke er ønsket av noen ånd. Når du har bestemt deg hvilke ressurser du vil ofre, trykker du på "tilby" for å se hvordan ånden reagerer på ofringen din. Klarer du å finne den riktige kombinasjonen, blir den låst. Feiler du, vil ånden hjelpe deg å indikere om den bestemte ressursen er ønsket av en annen ånd eller om ingen av dem vil ha den.

Vennligst merk: Ressursen som blir ofret til ånden, vil bli trukket fra kontoen din selv om de ikke vil ha den.
Diplomacyproposition.png

Etter første forsøk:

1 - Du har 2 gratis runder igjen til å finne den riktige kombinasjonen;

2 - Blir en ressurs akseptert, vil det dukke opp en grønn sirkel og da trenger du ikke å ofre noe mer til den ånden;

3 - Ressurser med rød farge: Ingen ånd vil ha dem og dermed er det ikke mulig å velge disse ressursene igjen;

4 - Ressurser med oransje farge: Et annet ånd ønsker denne ressursen, men ikke akkurat denne.

Nå som du vet det, kan du endre ressurs i ofringene dine for den 2. runde og påfølgende runde.

Diplomacyfinish.png

Du kan når som helst forlate den diplomatiske tilnærmingen, men vær forsiktig: alle ressurser som allerede er ofret er gått tapt og diplomatiets spill vil bli tilbakestilt!

Vennligst merk: Hvis du ønsker å forlate diplomati, må du bekrefte valget ditt.


Diplomacy abandon.png


Spektralstein

Spektralsteinen SpectralStone.png er en ny joker i forhandlinger. Du kan bare bruke én stein som en ressurs per diplomati økt og for én ånd.

DiplomacyStone1.png

Å bruke en spektralstein vil tilfredsstille ånden, og du trenger ikke lenger å finne hvilken ressurs han vil ha.

DiplomacyStone2.png

Kamp

Du kan se fiendens enheter og deres rekkefølge før du deltar i en kamp. Kamper i Spiret kan være sammensatt av flere "bølger". Hver bølge må vinnes før hele konfrontasjonen er løst. Du må planlegge enhetene dine nøye da du kan ikke endre dem mellom hver bølge. Heldigvis kan du se sammensetningen av hver bølge før du begynner i kamp. Dette hjelper deg å velge den beste strategien og selvfølgelig kan du bruke diamanter til å gjenopplive soldatene mellom hver bølge.

Spire Battle.png

Spiller du på nettleseren, har du mulighet til å velge mellom automatisk og manuell kamp.

Vennligst merk: Vær forsiktig! Hvis du taper i en av bølgene, tilbakestilles konfrontasjonen og fiendens soldater blir gjenopplivet. Hvis du vinner den første bølgen, har du to valg: du kan kjempe i den andre bølgen, eller så kan du trekke deg tilbake fra konfrontasjonen. I det siste valget, blir konfrontasjonen tilbakestilt og fiendens soldater blir gjenopplivet.

I det usannsynlige tilfellet av teknisk feil, blir din progresjon stående og du kan fortsette med konfrontasjonen, eller trekke deg tilbake.

Belønninger

I Spiret finner du artefakter, tidsbegrensede bygninger og mange andre belønninger. Enhver belønning kan fås flere ganger. Sørg for å fullføre alle etasjer for å vinne alle disse utrolige belønningene!

Kister

For hver løst konfrontasjon åpnes en kiste som gir deg sjanse til å vinne en av flere belønninger. Verdien på belønning øker jo lenger du har kommet i Spiret.

Mystisk kiste

Spire mystery chest popup.png

For hver løst konfrontasjon har du en sjanse til å låse opp en mystisk kiste. Disse kommer i ulike sjeldenhetsgrad: sjeldne, episke eller legendariske med hver sine belønninger. Hvis du har flaks, dukker en av kistene opp på et tilfeldig sted innenfor Spirets nivå du er i.

Spire mystery chest unlocked.png

Når en mystisk kiste dukker opp, vises en spesiell indikator. Et antall blir lagt til denne indikatoren når du har låst opp flere enn en mystisk kiste, slik at du vet at du har noen mystiske kister å åpne på det nivået du er i.

Spire mystery chest button.png

Du kan trykke på indikatoren for å bli vist hvor den mystiske kisten ligger. Hvis kisten ligger i en seksjon som er beskyttet av en port du fremdeles ikke har låst opp, vil den være utilgjengelig frem til du har åpnet porten.

Spire mystery chest locked.pngVennligst merk: Etter å ha beseiret sjefen for hvert nivå i Spiret, må du samle inn alle mystiske kister før du kan gå videre til neste nivå.

Spire mystery chest warn.png

Tidsbegrensede bygninger

525px-A Evt Djinn.png

Tre tidsbegrensede bygninger er tilgjengelig for byen din: Ånd, Handelsstasjon og Dvergisk smed. Du kan lese mer om disse nye bygningene på vår dedikert side.

Flerspiller

Samle medlemmene i lauget og overvinn fiender i Evighetsspiret sammen for å oppnå enda flere belønninger!

Oversikt

For å hjelpe deg med å se hvor langt lauget og du har kommet, er en oversikt tilgjengelig som sidepanel når du er inne i Spiret. Den ligger til venstre av skjermen og det er bare å trykke på den.

SpireMP02.png

Ved å åpne sidepanelet, vises hele fremdriftslinjen:

SpireMP03.png

På fremdriftslinjen kan du se:

  • Din egen fremgang PlayerMarker.png (ditt portrett vises i midten av fremdriftslinjen),
  • Laugets samlede fremgang (den lilla linjen)
  • Spirkrystaller - felles belønninger som lauget ditt har låst opp (på høyre side av linjen)
  • Den individuelle fremgangen til andre medlemmer av lauget FellowContributions.png (spillerportretter vises på venstre side av linjen).

Åndessens

SpiritEssenceEncounter1.png

For hver gang du fullfører en konfrontasjon i Spiret, mens du er medlem i et laug, får du åndessens SpiritEssence.png. Du får 1 åndessens for en normalt konfrontasjon, 2 essenser for en konfrontasjon mot åndene og 3 essenser når du slår den store sjefsånden på slutten av hvert nivå i Spiret.

Du kan se den totale mengden åndessens som lauget ditt har samlet inn så langt ved å se på fremdriftslinjen.

SpireMP01.png


Laugets belønninger

All åndsessens du samler inn selv, sammen med essensen som samles inn av andre medlemmer i lauget, teller med i opptellingen som låser opp flere felles belønninger; Spirkrystaller. SpireReward.png. Disse belønningene inneholder alt fra formler, kombinasjonskatalystatorer, portalfortjenester og til diamanter!

Når din personlige fremgang er på nivå med ditt laugs fremgang, vil du være kvalifisert for å få ytterligere belønninger som lauget har låst opp. Du kan se dette på oversikten med et grønt hake ved siden av belønningsmarkøren.

SpireRewardOverview1.png

Skulle du falle bak ditt laug sin fremgang, kan du jobbe for å nå neste belønning ved å fullføre flere konfrontasjoner i Spiret.

SpireMP04.png

I eksemplet over ser du en belønning som lauget fremdeles må låse opp (indikert med en liten lås), en belønning som lauget allerede har låst opp, men som spilleren ikke vil få, belønningen som spilleren jobber mot og til slutt den siste belønningen allerede har låst opp for seg selv (sjekkmerket).

Skulle du oppdage at ditt laug sin fremgang ligger bak din egen (den lilla linjen har ikke nådd fremgangen din ennå), bør du oppfordre medlemmene i lauget til å fullføre flere konfrontasjoner slik at flere belønninger blir låst opp for hele lauget.

Vær oppmerksom på:' For å motta laugets felles belønning, må du delta i Evighetsspiret, og fullføre konfrontasjoner for å nå den respektive milepælen for å gjøre deg kvalifisert til å få de belønningene.

Laugspokaler

Lauget ditt kan vinne pokaler i Evighetspiret! I laugsvinduet kan du se 3 forskjellige typer pokaler: gull, sølv og bronse. Vinner ditt laug en pokal, vil det vises permanent i laugsvinduet, slik at du enkelt kan vise alle hvor bra lauget ditt har prestert i Spiret. Du trenger følgende poeng for hver av pokalene:

  • Gull-pokal - Lauget samlet 1330 eller flere åndessens.
  • Sølv-pokal - Lauget samlet 520 eller flere åndessens.
  • Bronse-pokal - Lauget samlet 110 eller flere åndessens.

Viser laugets standpunkt i rangeringsvinduet:

Spire Trophies window.png

Du kan også se det samlede antallet pokaler på ditt laugsvindu.

Spire Trophies FS overview.png