Oppgraderingssystem

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.

Oppgraderingssystem

Hensikt

I Elvenar kan du oppgradere nesten alle bygningene! Dette betyr at for å få mer avanserte bygninger vil du ikke behøve å fjerne eller erstatte de nåværende bygningene, i stedet kan du oppgradere de eksisterende bygningene til et høyere nivå for å forbedre dem.

Med hver eneste oppgradering vil bygningene forandres i utseende, og funksjonaliteten vil forbedres. For å se om en oppgradering er tilgjengelig, holder du bare musepekeren over bygningen, og et verktøytips vil vises.


Supply-tooltip.png


Noen oppgraderinger vil også øke størrelsen på bygningen. For å få disse oppgraderingene, må du låse dem opp i forskningsmenyen først.

Tips: Gjennom hele wikien vil du kunne bruke informasjonstabellene for å finne ut hvor mye plass de forskjellige bygningstypene behøver på de forskjellige nivåene.


px:500


Hvis du har forsket frem teknologien, men du ikke har nok plass til å plassere den nye oppgraderte bygningen, vil dens størrelse vises i rødt, og en "Flytt og oppgrader"-knapp bli synlig. I slike tilfeller er det ofte lurt å omorganisere byen din, eller plassere en ny utvidelse.

px:500


Du kan til enhver tid bruke diamanter for å fullføre oppgraderingen raskere! For å gjøre det, må du trykke på bygningen mens den oppgraderes, og trykke på "Fullfør"-knappen. Mengden av diamanter det koster, er direkte relatert til den gjenværende byggetiden.

Du kan også avbryte oppgraderingen ved å trykke på "Avbryt oppgradering"-knappen. Ved å gjøre det, vil du motta tilbake det du har brukt på oppgraderingen.

px:500


Tips: Alle bygninger fullfører deres oppgradering når du logger inn. For eksempel: når du starter oppgradereing av en bolig, vil den bare starte å produsere mynter når du er tilbake i spillet.


Kostnader og krav

Hver oppgradering har kostnader og krav:

  • Kostnader: Mesteparten av oppgraderingene krever mynter og forsyninger, noen krever til og med varer.
  • Krav: Hver oppgradering krever en byggmester frem til den er fullført. Du vil også behøve en del kultur, og de fleste oppgraderinger behøver tilgjengelig befolkning i tillegg. Når bygningen øker sin størrelse, vil du muligens måtte flytte den.
px:500


Tips :Dersom du ikke har nok ressurser for å oppgradere en bygning, kan du kjøpe dem med diamanter!


Bygningstørrelser

Elvenar sine bygninger har forskjellige former og størrelser og når de blir oppgradert til neste nivå, vil de ta større plass i byen din.


Medidas area.png


Siden bygningene i Elvenar vil bare utvides langs forkant og venstre kant, vil en oppgradering som medfører en økning i størrelsen av bygningen, medføre at du kanskje fortsatt kan se et rødt felt som indikerer at det ikke er nok plass, selv om du har nok plass rundt bygningen for å oppgradere. I dette tilfelle må du bruke "Flytt og oppgrader" selv om plassen er stor nok.

Ta en titt på dette bildet:

Plank L5.png

I dette eksempelet, plankefabrikken på nivå 5 er 2x2 etter oppgradering. Du kan også se at størrelse informasjonen viser rødt, som det ikke er nok plass rundt den.

Medidas.png

Uansett, dersom du tar en nærmere kikk på fabrikkstedet, vil du se at den nødvendige 3x3 eksisterer, men bygningen er nær veien i fronten. Siden bygninger alltid oppgraderer fra baksiden til fronten, blir den ledige plassen ikke gjenkjent. I denne situasjonen kan du enten bruke "Flytt og oppgrader" knappen når du starter å oppgradere en bygning eller bare plassere den fra starten i den posisjonen den vil innta i fremtiden.