Verdenskart

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.


Verdenskart

Verdenskartet er en viktig del av Elvenar, så det vil du stikke innom veldig ofte.

Mens du utforsker verdenskartet vil du oppdage at mange forskjellige provinser, og andre spilleres byer, omringer din egen by. Elvenar er en mystisk verden full av hemmeligheter, men den er også fredelig. Så ikke nøl med å ta kontakt med dine naboer og utforske området rundt deg. Faktisk kan du besøke hvilken som helst by, helt fra begynnelsen av.


NewMap.png


WorldMap bottom bar.png


Nummer Ikon Beskrivelse
1 Speidning Når en speider er aktiv, sender den deg til provinsen som blir speidet.
2 Oversikt over provinser Åpner et vindu som gir deg informasjon om alle speiderlige og ufullstendige provinser.
3 Naviger til byen Tar deg tilbake din egen byposisjon på verdenskartet.
4 Oversikt over relikvier Åpner et vindu som viser alle dine samlede relikvier og produksjonsøkninger.
5 Tilbake til hjem Tar deg tilbake til byen din.
6 Forskning Åpner forskningstreet
7 Verdenskart Tar deg til verdenskartet. Viser et lite turneringsikon under turneringer.
8 Turnering Tilgjengelig når du tilhører et laug. Under en turnering tar den deg med til det gjeldende turneringsvinduet.

Speide provinser

Når du går inn på verdenskartet for første gang, vil du umiddelbart oppdage at mesteparten av verden fortsatt er ukjent for deg. Faktisk kan man vel si at verdenskartet ikke er mer enn en kladd i begynnelsen. For å endre på dette kan du sende speidere til dine naboprovinser for å få mer informasjon om dem. Speideren vil fortelle deg hvor lett eller vanskelig det vil være å speide provinsen og vil kreve en god del mynter for deres arbeid, men de er definitivt verdt prisen.


Scout palette.png

Hold musepekeren over provinsen for å se kostnaden for å speide:

Hover cost.png

Klikk på provinsen for å se speidernotatet:

Scouts note.png

Klikk på speideknappen for å starte speiding:

Scouting.png


Når deres arbeid er over, vil den speidede provinsen få mye mer detalj, og farger. Det viktigste derimot, er at du kan ta en kikk inne i provinsen, og lete etter relikvier.

I tillegg vil alle byer som ligger inntil provinsen også bli oppdaget. Som resultat av dette vil handel med disse naboene bli billigere, og du vil være i stand til å gi dem nabohjelp.

Tips: Det er anbefalt å bare speide det antallet av provinser som behøves for neste kapittel i forskningmenyen. Kostnaden for kamp eller forhandling for å fullføre provinsen vil øke med for hver ny provins som er speidet. Og i senere provinser, trenger du orker for å forhandle (produsert i rustkammer fra nivå 20).

Provinser

Når du går inn på en provins du har speidet ved en tidligere anledning, vil du se mer detaljert informasjon om den. Mens de er på sin oppdagelsesreise, vil speiderne dine finne, og markere med et utropstegn, lokasjonen til interessante individer i provinsen.


Scouted Province.png


Til å begynne med vil muligens alle provinsene se like ut, men dersom du ser nøye etter, vil du se at hver provinstype har sitt eget spesielle terreng, basert på relikviene den inneholder. Du kan samle sammen disse relikviene enten ved å forhandle deg gjennom, eller ved å kjempe deg gjennom, en konfrontasjon. Men, vær klar over at fiendeenhetene du finner i hver provinstype varierer. Så vær forberedt!


Provinsoversikt
Grunnleggende varer Raffinerte varer Dyrebare varer
Marmorprovins Krystallprovins Eliksirprovins
Stålprovins Pergamentprovins Tryllestøvprovins
Plankeprovins Silkeprovins Edelstensprovins

Provinsavstand

Dess dypere du går inn i verdenskartet, jo lengre vil du være fra byen din. Dette betyr, i tillegg til at speiderne dine bruker lenger tid for å nå fjernliggende provinser, at det også vil koste mer mynter å speide dem.

Provinsdistansen vil også påvirke rangeringspoengene du får ved å løse hver konfrontasjon. Du vil motta 1 rangeringspoeng per konfrontasjon * provinsdistanse. Dersom du eksempelvis skulle løse en konfrontasjon i en provins 3 provinser unna byen din (3 i distanse), vil du motta 3 rangeringspoeng.


Konfrontasjoner og forhandling vil progressiv hardere jo lengre du kommer fra din by, dette innebærer at du på må fortsette å oppgradere byen din for å kunne klare kravene.

Provincias.jpg


Tips:Når du går inn i provinsen, kan du se hvor langt unna du er ved å se på rangjeringspoengene du vil få når du fullfører konfrontasjonene.

Samle relikvier

I hver provins vil du møte en handelsmann som som muligens tilbyr deg et relikvie. Du kan rett og slett ikke ha for mange av disse magiske objektene! Likevel, sier det seg selv at de vil koste deg en god del. Du kan godta handelsmannens tilbud, eller så kan du finne en måte å bruke troppene dine på for å få tak i relikviet, og spare dine ressurser. Valget er ditt!

Uansett hvordan du får tak i relikviet, vil det alltid øke din kunnskap. Med andre ord vil du for hver konfrontasjon du løser, motta et kunnskapspoeng du kan benytte i forskning, for å låse opp teknologier raskere. Verdenskartet er en flott kilde for kunnskap, det vil du fort se!

Solved encounter.png


Tips:Ved å samle rellikvier kan du også øke produksjonsøkningen for dine produksjonsøkede varer.

Fullføre provinser

Ved å fullføre en provins kan du også få flere belønninger: Provinsutvidelse og/eller runebiter.

  • Du vil motta en provinsutvidelse som en belønning for hver gang du løser alle konfrontasjonene av et bestemt antall provinser. Et verktøytips i byggemenyen, på provinsutvidelse, vil vise deg hvor mange fullførte provinser du har, og hvor mange du behøver for å få neste utvidelse.
  • Etter å ka forsket frem det første eldgamle underverk teknologien. vil du også motta en tilfeldig runebit for hver gang du fullfører en provins en av din opplåste bygninger. Du finner dem i menyen for eldgamle underverk.


Reward .png

Provins oversikt

Provinces overview scoutable.png

Når du åpner provinsoversikten vil fanen "Kan speides" vise deg:

  • I hvilken retning provinsen ligger i på kartet.
  • Konfrontasjonsrankingen verdi.
  • Hvilken type provins det er (marmor, krystall, eliksir osv).
  • Vanskelighetsgraden: fra veldig lett til vanskelig.
  • Speiderens notater eller om den fortsatt er låst.

Du kan også navigere til hver provins.

Provinces overview incomplete.png

I tillegg vil "Ikke fullført" fanen vise deg:

  • Antallet provinser som er speidet ferdig av hver type provins.

Completed Encounters.png


Nabobyer

Som nevnt tidligere kan du ved å utforske verdenskartet, både speide på provinser, og besøke hvilken som helst by helt fra begynnelsen av!

Du kan ta en titt på andre spilleres byer, for å finne inspirasjon til din egen, men først når du oppdager disse byene, vil du være i stand til å gi dem nabohjelp.

På et bestemt punkt i spillet, dersom du ser nøye etter, vil du muligens se at hver nabo har et forskjellig bilde som representerer byen sin. Dette er som følge av at når en spiller utvikler seg videre gjennom forskningsmenyen, vil kartet reflektere byens utvikling.


Alvenes byoversikt
Kapittel I - Ankomsten Kapittel II - Utvikling Kapittel III - Stigende magi
Kapittel IV - Visdom og underverk Kapittel V - En vei til arven Kapittel VI - En portal til fortiden
Kapittel VII - Blomstrende løfter Kapittel VIII - Gjørme og sopp Kapittel IX - Innfødte på kontinentet
Kapittel X - Det Elvenariske Magikersamfunnet Kapittel XI - Småfolk Kapittel XII - Elementalerne
Kapittel XIII - Amuni Kapittel XIV - Byggmestrene Kapittel XV - Elvenars folk
Kapittel XVI - Ambassader Kapittel XVII - Unurs forhandlere Kapittel XVIII - Lagånd
Kapittel XIX - Eksilets hevn Kapittel XX - Musikkens kraft Kapittel XXI - Den Vallorianske legenden


Menneskenes byoversikt
Kapittel I - Ankomsten Kapittel II - Utvikling Kapittel III - Stigende magi
Kapittel IV - Visdom og underverk Kapittel V - En vei til arven Kapittel VI - En portal til fortiden
Kapittel VII - Blomstrende løfter Kapittel VIII - Gjørme og sopp Kapittel IX - Innfødte på kontinentet
Kapittel X - Det Elvenariske Magikersamfunnet Kapittel XI - Småfolk Kapittel XII - Elementalerne
Kapittel XIII - Amuni Chapter XIV - Byggmestrene Chapter XV - Elvenars folk
Kapittel XVI - Ambassader Kapittel XVII - Unurs forhandlere Kapittel XVIII - Lagånd
Kapittel XIX - Eksilets hevn Kapittel XX - Musikkens kraft Kapittel XXI - Den Vallorianske legenden

Turneringer

Verdenskartet er også stedet der turneringer tar sted! Du kan bare delta i dem dersom du tilhører et laug.

Hver uke, vil turneringshendelser foregå i dine fullførte provinser av en sort, de vil rotere hver uke. Dette er også en fin måte å få ekstra relikvier, kunnskapspoeng, runebiter og dersom du er en av de beste, vil du også få ekstra rangerings poeng!