Formler

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.


Formler

Hensikt

Formler er smidd i Magiakademiet og samler kraften til relikvier som ikke har produksjonsøkning for å gi kraftige bonuser til dine bygninger. Med formler vil du ikke bare ta produksjonen til et høyere magisk nivå, men også gi byen din et fortryllende miljø.

Cidade1.png

Krav

For å være i stand til å bruke formler, må du først lage dem! Og for å være i stand til å lage formler trenger du først forskning og bygging av Magiakademiet. Du finner denne bygningen på slutten av kapittel I i forskningsmenyen.

MATI2.png


Tips: Formler krever bruk av ikke-produksjonsøkte relikvier, så for å være i stand til å lage dem vil du også være nødt til å skaffe korresponderende relikvier.

Typer av formler

Ikon Navn Beskrivelse
Spell supply production boost 1.png Provisjonens makt Denne typen formel tillater deg å bruke den gamle kraften i dine relikvier for å gi en produksjonsøkning til dine verksteder. Alle dine dyrebare forsyninger vil da bli produsert med magisk effektivitet.

Den er tilgjengelig for deg på slutten av kapittel I i forskningsmenyen så snart du har bygget magiakademiet, og den kan brukes på verksteder.

Spell neighborly help boost 1.png Forhekset begavelse En formel for alle i Elvenar! Den tillater deg å forhekse dine kulturelle bygninger, slik at når du mottar nabohjelp, vil din totale kulturbonus øke med 5%

Den er tilgjengelig for deg på slutten av kapittel I i forskningsmenyen så snart du har bygget magiakademiet, og den kan brukes på kulturelle bygninger.

Formelen vil bare være effektiv dersom din grunnleggende kulturbonus er minst 125%.

Spell good production boost 1.png Magisk produksjon Denne typen formel drar ut den magiske kraften i dine relikvier for å direkte øke produksjonen til en fabrikk. Ved å forhekse fabrikker kan du øke deres eksisterende relikviebonus eller rett og slett tillate ikke-produksjonsøkte fabrikker å produsere på et magisk nivå. Du kan bruke mer enn en formel per fabrikk, og ved å gjøre dette mangedobler du virkningens varighet. Denne formelen fungerer ikke på gjesterasenes fabrikker.

Den er tilgjengelig på slutten av kapittel III i forskningsmenyen, så snart du har låst opp "Magiske inspirasjoner"-teknologien, og kan bli brukt på fabrikker.

Spell knowledge boost 1.png Inspirerende meditasjon Denne formelen øker maksgrensen for antallet kunnskapspoeng som kan bli samlet inn i løpet av ditt fravær. Så du vil ikke miste kunnskapspoeng selv om du er borte mer enn 10 timer.

Den er tilgjengelig på slutten av kapittel III i forskningsmenyen, så snart du har låst opp "Magiske inspirasjoner"-teknologien, og blir automatisk brukt på kunnskapspoeng-baren.

Combining Catalyst 1.png Kombinasjonskatalysator Denne formelen er nødvendig for å lage nye effekter i skapelse menyen.

Den er tilgjengelig på slutten av kapittel I, så snart du bygger magiakademiet.

Pet Food2.png Kjæledyrmat Denne formelen lar deg "mate" dine utviklingsbygninger for å aktivere en effekt i en viss tid.

De kan bli vunnet i hendelser og bli utformet i magiakademiet.

Spell Teleport.png Teleportering av bygning Denne formelen lar deg flytte (teleportere) bygninger ut av byen din, og inn til ditt inventar. Hver bygning teleportert bruker en formel.

Formelen kan bli brukt på mange bygninger, men ikke de som er under konstruksjon, eller som du ikke kan selge til vanlig.

Du kan ta bygningene fra inventaret og ut igjen i byen når som helst Fjerning av fortryllelse.

Teleporterings bygninger er eksklusive fra Evighetsspiret, fra det 4. møtet og videre. Du kan også få dem fra mysterie kister. (du må være i kapittel 3 eller høyere)

Hvordan lages formler

For å lage formler må du åpne magiakademiet og klikke på "Lag"-knappen på formelen du ønsker å produsere. Du blir så vist formelens skapelsesprogresjon som forteller deg hvor lang tid det vil ta for den å produseres.

Du kan kun lage formler dersom du har ledig plass, ellers vil du måtte vente til den første formelen er fullført. Du kan alltid fullføre skapelsesprosessen umiddelbart ved å betale med diamanter eller forkorte den med raske formler.


Spelltimes.png


Med det samme formelen er klar, kan du samle den inn fra magiakademiet ved å klikke på ikonet 30px-Collect spells.png som vises ovenfor bygningen. Formelen blir så lagt til i lageret ditt så du kan bruke den.


SNewspell.png


Hint: Hvis du av en eller annen grunn ønsker å avbryte en skapelsesprosess for en formel, vil du kunne gjøre dette ved å trykke på X-ikonet. Du vil da få tilbake relikviene du investerte i produksjonen.

Formelbibliotek

Formelbiblioteket er der du kan velge hvilken formel du ønsker å lage. Ved å plassere musepekeren over hver og en av dem vil du kunne se deres effekt, deres varighet og tilgjengelighet (hvor mange av den samme typen du har tilgjengelig i lageret ditt).

Spinfos.png


Du kan også få mer informasjon om hver formel ved å klikke på det korresponderende Info-icon.png ikonet.


Spellfull.png

Formellager

Lageret er stedet hvor du kan lagre ferdigproduserte formler frem til du bestemmer deg for å bruke them. Du får tilgang til den via bunnmenyen ved å klikke på det korresponderende ikonet 30px-Inventory icon normal.png

Når du så samler inn de ferdigproduserte formlene fra magiakademiet vil du se en rød markør på lagerikonet. Ved å klikke på denne vil du også kunne se hvilke nye formler som har blitt lagt til i lageret, ettersom de er markert som "ny".

Inventory expl.png


Nummer Beskrivelse
1 Antallet formler av den typen som du har tilgjengelig, og er klar til å brukes.
2 Informasjonsikon som tillater deg å se detaljert informasjon om formelen.
3 Banner som viser at du nylig har lagt til en ny formel av denne typen til ditt lager.
4 Knapp som vil slette alle formler av denne typen.
5 Knapp som tillater deg å bruke 1 formel av gangen.


Hint: Hvis du sletter dine formler vil du ikke få refusjoner av noen sort, og vil miste alle de investerte relikviene.


Bruke formler

Ved å klikke på formel bildet i lageret vil du umiddelbart se forandringer på din musepeker Cursor spell.png, i tillegg til at ikonet for formelen vises ovenfor alle bygningene den kan brukes på.

EnchantB.png


Når du forhekser bygningen vil du kunne se de magiske pulverne glitrende rundt den, noe som gjør at byen din ser ennå mer magisk og vakker ut!

Formel effekt

Det er flere plasser du kan se effekten av formlene og den gjenværende tiden av deres forheksing.

1. Ved å holde musepekeren over den forheksede bygningen.

Hoovbul.png

2. Inne i bygningen, på hver verktøytips for produksjonen..

InsideBul.png

3. Klikke på bygningen under produksjon, på den nåværende produksjons verktøytips. .

Spellbonus.png


Formlene tar din nåværende totale produksjon i betraktning med bonuser! dette betyr at dine fabrikker vil produsere +50% av din (vanlige produksjon + relikvieøkning). Det samme vil skje med verksteder! Formelen vi ta din nåværende kulturbonus med i betraktning før den tilfører de 200% bonus. for eksempel: Et nivå 7 alve verksted produserer 223 forsyninger i timen uten kulturbonus (100%). Ved å øke kulturbonusen til 125% vil den produsere 278 forsyninger. Dersom du forhekser verkstedet vilden produsere 837 forsyninger (+200% til de 279).

PoPeffe.png


Tips: Du skal huske på at formelen bare gir effekt for en viss tid! Dette betyr at om du kaster en formel og dens varighet er slutt når du samler inn dine ressurser, vil disse lengre ikke ha noen bonus fra formelen. Videre, hvis noen av dine bonuser endres (økning/reduksjon) imens formelen er aktiv, vil formeleffekten vise dette.


ESexpl.png

Ved å kikke på eksempelet ovenfor vil du se etter å ha brukt forhekset begavelse økes den totale kulturbonusen direkte med 5 %. Så istedet for de originale 125% kulturbonus, så har byen nå 130%. Dette vil bli vist i din mynt og forsyningsproduksjon, så istedet for de 249 forsyninger som nivå 7 verkstedet produserte, vil den nå produsere 290 forsyninger. På den andre side. så snart varigheten på forhekset begavelse slutter, og så lenge du holder din kulturbonus på 125%, vil verkstedet gå tilbake til 279. Dersom du forhekser verkstedet vil den produsere 870 forsyninger i stedet for de 837, mens det same prinsipper vil gjelde for formelens varighet og effekt.

Raske formler

Lageret er også stedet der dine raske formler blir lagret, klar til å brukes. Raske formler kan brukes til å få forsyningsoverskudd, myntregn (begge basert på % av din lagerkapasitet), tidsreduksjonsformler (til å korte ned på tid i produksjon, bygging osv), eldgammel kunnskap (til eldgamle underverk) og enhetsøkning. Der er noen vanlige, som myntregn 10% av ditt myntlager, men også noen sjeldne som fyller 100% med en gang.


Instants1.png

Du vil være i stand til å få raske formler gjennom spillet. så vær på utkikk etter dem. Når du har fått en, vil du få tilgang til den her.

Instants2.png

Tidsreduksjonsformler vil la deg forkorte tiden på for eksempel speiding.

Scouting new.png

Dersom du klikker på speiderknappen, vil det åpne et vindu som lar deg redusere speidetiden. Klikker du på formelen vil du redusere tiden med den tiden som er spesifisert i formelen.

Cast Spell.png

Formel oversikt

Ikon Navn Beskrivelse
Coin Rain.png Myntregn Denne raske formelen gir deg mynter en viss prosentdel av Hovedsal-lagerkapasiten din.
Supply Windfall.png Forsyningsoverskudd Denne raske formelen gir deg forsyninger en viss prosentdel av Hovedsal-lagerkapasiten din.
Booster.png Tidsreduksjon Denne raske formelen gir deg tidsreduksjon på produksjoner, byggetid, oppgraderinger og speiding.
Ancient Knowledge.png Eldgammel kunnskap Denne formelen gir en viss mengde kunnskapspoeng for dine venners eller dine egne eldgamle underverk.
Portal boost.png Portalprofitt Denne formelen påfyller en viss % av alle gjeldende gjesterasens avkortede varer.
Royal Restoration.png Royal restaurering Denne formelen gir deg mulighet til å oppgradere bygninger du har vunnet i eventer, settbygg og fra Magiakademiet til neste kapittelnivå. Du trenger 1 royal restaureringsformel per rute.
SipofClarity.png Klarhetsslurk Denne formelen lar deg fornye rotasjon av oppskrifter i Magiakademiet helt gratis!
Vitality Surge.png Vitalitetsbølge Denne formelen lar deg få tilbake en viss prosent av falne soldater.
Armbrøstskytterne Enhetsøkninger Denne formelen legger automatisk til et bestemt antall tropp av den respektive enhetstype til dine militærbygninger. Enhetstype varierer.  
Brakkens enheter
Ikon Navn Enhetstype Beskrivelse
ØksebarbarSverddanser Lett nærkampsenhet Brakkens lette nærkampsenhet Gir tropper av lette nærkampsenheter (øksebarbar for mennesker, sverddanser for alver).
ArmbrøstskytterneBueskyttere Lett distanseenhet Brakkenes lette distanseenhet Gir tropper av lette distanseenheter (armbrøstskytterne for mennesker, bueskyttere for alver).
PrestTrollkvinne Magikere PrestTrollkvinne Gir tropper av magikere (prest for mennesker, trollkvinne for alver).
PaladinEnter Tung nærkampsenhet Brakkenes tunge nærkampsenhet Gir tropper av tung nærkampsenheter (paladin for mennesker, enter for alver).
BombekastereGolems Tung distanseenhet Brakkenes tung distanseenhetBrakkenes tung distanseenhet Gir tropper av tung distanseenhet (bombekastere for mennesker, golem for alver).
Leiesoldatleirens enheter
Ikon Navn Enhetstype Beskrivelse
Dronerytter Leiesoldatleir
Lett nærkampsenhet
Dronerytter Lager tropper av leiesoldatleirens lette nærkampsenhet (dronerytter).
Skogvokter Leiesoldatleir
Lette distanseenheter
Skogvokter Lager tropper av leiesoldatleirens lette distanseenhet (skogvokter).
Blomstermagiker Leiesoldatleir
Magiker
Blomstermagiker Lager tropper av leiesoldatleirens magikere (blomstermagiker).
Vallorianske vakter Leiesoldatleir
Tung nærkampsenhet
Vallorianske vakter Lager tropper av leiesoldatleirens tunge nærkampsenhet (vallorianske vakter).
Passive frosk Leiesoldatleir
Tung distanseenhet
Passiv frosk Lager tropper av leiesoldatleirens tunge distanseenhet (passive frosk).
Treningsfeltets enheter
Ikon Navn Enhetstype Beskrivelse
Kerberus Treningsfelt
Lett nærkampsenhet.
Kerberus Lager tropper av treningsfeltets lette nærkampsenhet (kerberus).
Skognymfe Treningsfelt
Lett distanseenhet
Skognymfe Lager tropper av treningsfeltets lette distanseenhet (skognymfe).
Skrømt Treningsfelt
Magiker
Skrømt Lager tropper av treningsfeltets magikere (skrømt).
Orkekriger Treningsfelt
Tung nærkampsenhet
Orkekriger Lager tropper av treningsfeltets tunge nærkampsenhet (orkekriger).
Orkestrateg Treningsfelt
Tung distanseenhet
Orkestrateg Lager tropper av treningsfeltets tung distanseenhet (orkestrateg).

Trolldommer

Lageret er også der trolldomsbøkene dine er lagret og klare til bruk. I trolldoms-fanen finner du flere typer bøker som du har samlet inn, men ennå ikke har brukt.

Sorceries Window.png

Hvis du holder musepekeren over trolldomsboka vil du kunne se hvilke verdifulle gjenstander som finnes inni.

Sorceries Tooltip.png

Klikk på ønsket bok og velg hvilken kraftig trolldom du vil bruke.

Sorceries Choice.png
Merk: Du kan bare velge ett enkelt alternativ, når gjenstanden er valgt legges det til i lageret ditt.


Trolldomsbok typer

Type trolldom
Ikon Navn Beskrivelse
Rsk spell.png Overdådighetsbok Denne boka inneholder ulike typer hurtigøkninger.

(Du kan velge bare en type).

Rsk shards.png Underverkenes bok Denne boka inneholder ulike typer runebiter. (Du kan bare velge en type).
Rsk evo.png Utviklingsbyggenes bok Denne boka inneholder ulike typer artefakter eller utviklingsbygg, alt etter hvilken type bok det er.(Du kan bare velge en type).
Rsk set.png Settbyggboka Denne boka inneholder ulike bygg fra et bestemt bygningssett, alt etter hvilken type bok det er.

(Du kan bare velge en type).

Rsk summoning.png Byggtilkallingsbok Denne boka inneholder flere typer spesial- og sjeldne bygg alt etter hvilken type bok det er.

(Du kan bare velge en type).

Rsk misc.png Ressursboken Denne boken inneholder flere typer spesielle ressurser alt etter hvilken type bok det er.

(Du kan bare velge en type).