Fabrikker

Fra Elvenar Wiki NO'
Til navigasjon
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Kapitler Expansion.png
Gå tilbake til: Bygningsoversikt

Fabrikker

Fabrikker er et nøkkelelement av Elvenar. De produserer en viktig ressurs: Varer!

Varer vil være nødvendige for det meste av fremskritt, slikt som: Å låse opp teknologier, oppgradere bygninger, oppdrag, og utforsking av provinser (dersom du ønsker å forhandle i stedet for å kjempe).

Det finnes 9 forskjellige fabrikker i Elvenar, og du vil finne dem under varefanen i byggemenyen.


Goods tab.png


Varekategorier

Etter hvert som du går gjennom kapitlene, vil du se tre typer av varer: standardvarer, bevisste varer og oppstigningsvarer

Standardvarer


Standardvarer er gruppert inn i tre kategorier: grunnleggende, raffinerte og verdifulle varer.

De grunnleggende varene forskes frem ganske tidlig i forskningsmenyen, og er billige å produsere.

Raffinerte varer vil kun bli tilgjengelige senere i spillet. Deres produksjon vil være kostbare, men du vil behøve dem for å forske frem høyere teknologier, og utforske fjerne provinser.

Standardvarer kategorier
G Standard B.png
Grunnleggende standardvarer
G Standard R.png
Raffinerte standardvarer
G Standard P.png
Verdifulle standardvarer
Good marble big.png Marmor Good crystal big.png Krystall Good elixir big.png Eliksir
Good steel big.png Stål Good scrolls big.png Pergament Good magic dust big.png Tryllestøv
Good planks big.png Planker Good silk big.png Silke Good gems big.png Edelstener

Bevisste varer

Bevisste varer er også inndelt i tre kategorier: Grunnleggende, raffinerte og verdifulle bevisste varer. Bevisste varer kan forskes frem fra kapittel XII - Elementalerne i forskningsmenyen og kan produseres i fabrikker som er på minst nivå 24. I disse fabrikkene vil produksjonen av vanlige varer på 1 dag og 2 dager bli erstattet av produksjoner av tilsvarende bevisste varer, og holde produksjonen på 3 timer og 9 timer uendret

Deres produksjon krever andre varer fra samme fabrikk, samt hellige frø.

Bevisste varer nedbrytes. Du kan lagre ubegrensede mengder med bevisste varer, men de forfaller med 10% over natten, slik som mana og hellige frø. Det er en forskjell, bevisste varer forsvinner ikke, men de forvandles tilbake til vanlige varer. For eksempel, om du har 1000 månestein og forfallet er 10%, vil 100 månesteiner bli til 100 marmor igjen.

Oversikt over bevisste varer
G Sentient B.png
Grunnleggende bevisst vare
G Sentient R.png
Raffinert bevisst vare
G Sentient P.png
Verdifull bevisst vare
Moonstone Månestein Obsidian Obsidian Silly Soap Saftig såpe
Platinum Platina Arcane Ink Arkanisk blekk Alloy Shrooms Legeringssopp
Elven Tree Gum Alvisk tregummi Velvet Kongelig fløyel Cosmic Bismuth Kosmisk vismut

Så snart du forsker på kapittel XII - Elementalerne, kan du oppgradere handelsmannen din til nivå 3 og da kan du bytte bevisste varer med andre spillere.

Du vil behøve massevis av grunnleggende varer for å få noen raffinerte eller verdifulle varer. Du vil også behøve mye av type 1 bevisste varer for å får type 2 eller type 3 bevisste varer.

Oppstigende varer

Oppstigende varer er delt inn i tre kategorier: grunnleggende, raffinerte og verdifulle oppstigingsvarer. Den første oppstigningsvaren du kan forske frem, vil være grunnleggende oppstigningsvarer i kapitlet Kapittel XVIII - Lagånd. For å kunne produsere dem, må du oppgradere fabrikken til nivå 32. To nye produksjonsalternativer på 3t og 9t vil bli lagt til for å kunne produsere oppstigningsvarer. Fabrikken vil da ha en produksjonsmulighet for hver varetype.

For å produsere oppstigingsvarer trenger du unurium og tilsvarende standardvarer fra den fabrikken.

Oppstigingsvarer er utsatt for en spesiell type forfall. Du kan lagre en ubegrenset mengde av oppstigningsvarer i Hovedsalen, men de vil forfalle hver natt med 10%. Oppstigningsvarer forfaller slik som mana, hellige frø og unurium, men i motsetning til de, forsvinner ikke oppstigningsvarene, de blir forvandlet tilbake til den originale ressursen. For eksempel om du har 1000 urmineraler og når forfallet er 10% vil du miste 100 urmineraler over natten og få tilbake 100 marmor.

Oppstigningsvare-katagorier
G Ascended B.png
Grunnleggende oppstigningsvarer
G Ascended R.png
Raffinerte oppstigningsvarer
G Ascended P.png
Verdifulle oppstigningsvarer
Primordial Minerals Urmineraler Ethereal Aerosols Eteriske aerosoler Spicy Spread Krydret pålegg
Ignited Ingots Antente barrer Wonder Wax Vidundervoks Genious Granule Geniale granulater
Scholarly Sprouts Lærde spirer Finest Flying Powder Fineste flyvepulver Marvelous Marbles Fantastiske klinkekuler

Så snart du når kapittel XVIII - Lagånd, kan du oppgradere til handelsmannen til nivå 7, forsket frem oppstignede fabrikker, og deretter kan du handle oppstigningsvarer via handelsmannen med andre spillere.

Produksjonsøkning

Grunnleggende varer produksjonsøkning

I løpet av spillet vil du få muligheten til å øke produksjonen av 3 av de 9 forskjellige varene i spillet (en per kategori). De tre produksjonsøkte varene blir tildelt tilfeldig fra start, og er ført opp i Hovedsalen.

Boosts sector.png

For å få en produksjonsøkning, er du nødt til å forske frem teknologien som kreves, i forskningsmenyen, samt samle de forskjellige relikviene som finnes på verdenskartet. Dess flere korresponderende relikvier du samler, dess mer vil produksjonsøkningen din bli oppgradert i Hovedsalen.

px:500
Tips: Ettersom du har 3 varer som vil få økt produksjon, er det anbefalt å konsentrere produksjonen rundt disse varene, og bytte dem for de andre 6 varene. Du kan gjøre dette via handelsmannen.

Relikvier er elementer som lar deg, helt fra begynnelsen, øke produksjonen av varer, men de er begrenset til 700%. Når du når denne grensen, vil du se en visuell indikasjon på at den maksimale bonusen gitt av relikviene er nådd. Du kan imidlertid øke bonusen ytterligere hvis du bygger visse Eldgamle underverk.

Hvis du klikker på bygget mens det produserer, kan du se fremdriften i produksjonen, se hvor lang tid produksjonen din vil ta og hvor mye du vil motta fra den. Du kan finne ut hva din vanlige produksjon av varer er og hvor mye du produserer som følge av relikviebonusen ved å plassere markøren over den grønne pilen ved siden av vareikonet. Du kan også, når som helst, kansellere produksjonen din og du vil motta tilbake ressursene du har investert.

Bevisste varer produksjonsøkning

Dine nye bevisste varer vil være dine vanlige varer +1. Om din produksjonsøkte vare er marmor, vil din nye bevisste vare være platina (stål), for stål vil det være tregummi (plank) og for plank vil det være månestein (marmor)

For å aktivere en bevisst vare sin produksjonsøkning, må du låse opp dens teknologi i forskningsmenyen senere i spillet og samle inn de korresponderende relikvier på verdenskartet. Dess flere korresponderende relikvier du samler, dess mer vil produksjonsøkningen din bli oppgradert i Hovedsalen.

Bildet i Hovedsalen vil bli endret når du har låst opp teknologien, bevisste varer.

RelEleMH.png

Antallet av relikvier som trengs for å oppnå en viss produksjonsøkning er den samme for standard varer og kan bli funnet i relikvier oversikt

Hint:: Produksjonen av enhver varetype kan økes med relikvier av denne type, med eldgamle underverk og ved bruk av magisk produksjons formler.

Oppstigende varer produksjonsøkning

Din nye oppstigningsvare vil være din nåværende økte grunnleggende vare +2.

I tilfellet grunnleggende oppstigningsvare vil følgende gjelde:

  • Dersom din grunnleggende økte vare er marmor marmor, så vil din grunnleggende oppstigningsvare være lærde spirer lærde spirer (planker);
  • Dersom din grunnleggende økte vare er stål stål, så vil din grunnleggende oppstigningsvare være urmineraler urmineraler (marmor);
  • Dersom din grunnleggende økte vare er planker planker, så vil din grunnleggende oppstigningsvare være antente barrer antente barrer (stål).

Andre oppstigningsvarer vil følge samme mønster.

For å aktivere en oppstigningsvares produksjonsøkning må du forske frem teknologien senere i forskningsmenyen og samle de korresponderende relikvier på verdenskartet. Dess flere korresponderende relikvier du samler, dess mer vil produksjonsøkningen din bli oppgradert i Hovedsalen.

Bildet i Hovedsalen vil endre seg i takt med at du forsker frem oppstigningsvarer.

RelEleMH.png

Antallet av relikvier som trengs for å oppnå en viss produksjonsøkning er den samme for grunnleggende varer og kan bli funnet i relikvienes økningsoversikt

Hint:: Hint: Produksjonen av enhver varetype kan økes med relikvier av denne type, med eldgamle underverk og ved bruk av magisk produksjons formler.


Alvenes bygningsoversikt

Bygningsoversikt
13 manufactory elves stone 01 cropped.png

Marmor

14 manufactory elves metal 01 cropped.png

Stål

12 Manufactory elves wood 01 cropped.png

Planker

16 manufactory elves glas 01 cropped.png

Krystall

17 manufactory elves paper 01 cropped.png

Pergament

15 manufactory elves fabric 01 cropped.png

Silke

19 manufactory elves elixirs 01 cropped.png

Eliksir

20 manufactory elves magic dust 01 cropped.png

Tryllestøv

18 manufactory elves gems 01 cropped.png

Edelsten

Menneskenes bygningsoversikt

Bygningsoversikt
13 manufactory humans stone 01 cropped.png

Marmor

14 manufactory humans metal 01 cropped.png

Stål

12 manufactory humans wood 01 cropped.png

Planker

16 manufactory human glass 01 cropped.png

Krystall

17 manufactory humans paper 01 cropped.png

Pergament

15 manufactory humans fabric 01 cropped.png

Silke

19 manufactory humans elixirs 01 cropped.png

Eliksir

20 manufactory humans magic dust 01 cropped.png

Tryllestøv

18 manufactory humans gems 01 cropped.png

Edelsten