InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png

Fra Elvenar Wiki NO'
Hopp til: navigasjon, søk
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.

Brorskapseventyret

FellowshipAdventures Banner01.png


Brorskapseventyret er et flerspiller hendelse i Elvenar. Sammen med brorskapet ditt vil dere samarbeide for å nå et felles mål. Å nå dem vil gi fordeler til hele brorskapet og ved slutten av eventyret, vil det brorskapet som gjør det best også få ekstra belønninger basert på deres posisjon.

Dersom du forlater ditt brorskap under brorskapseventyret, vil du ikke få belønningene, selv om ditt bidrag på kartet vil være til nytte for brorskapet.

Brorskapseventyret vil bli kjørt regelmessig, og vil vare omtrent en uke.

Du kan få detaljerte forklaringer om brorskapseventyret ved å klikke på brorskapseventyrets banner.

Tips: Dersom du forlater eller blir med i et brorskap under en runde av brorskapseventyret, vil du miste din fremgang og vil ikke kunne motta belønninger.

Brorskapseventyret starter

Dersom du er medlem av et brorskap og brorskapseventyret kjører, vil du se et banner når du er i byen din:

FA banner.png

Ved å klikke på dette banneret, vil åpne brorskapseventyrets kart på første nivå:

FA Stagemap.png

Brorskapseventyr oversikt

  • Hvert eventyr vil bestå av tre forskjellige vansklighetsnivå og du vil få et nytt kart for hvert nivå.
  • Hvert kart vil inneholde flere veipunkter, organisert i tre forskjellige fargede veier (blå, oransje, grønn) .
  • Veipunkt som er fortsatt låst, kan fortsatt klikkes på for å se de kommende kravene og rangeringspoengene den gir.
  • Hver vei inneholder flere veipunkter ( blå FA Bluewaypoint.png, oransje FA orangewaypoint.png, grønn FA greenwaypoints.png ), hver av disse har sine egen krav for å komme forbi dem. For å låse opp et veipunkt, må du donere de påkrevde eventyrgjenstandene som du kan få som belønning for å gjennomføre oppdrag. Alle brorskapets medlemmer kan donere til disse kravene og når de er møtt, vil de åpne veien til neste veipunkt.
  • Noen strategiske veipunkt FA strategicwaypoint.png, dom det du kan se ovenfor, vil tilby deg tre ulike forskjellige stier å velge mellom for å nå mål. For eksempel, du kan velge å starte med det blå veipunktet og deretter endre til det oransje etter et strategisk veipunkt er låst opp. Diskuter med brorskapet og velg klokt basert på din spillestil.
  • Der er ti forskjellige gjentakende oppdrag som gir deg mulighet til å oppnå ti forskjellige eventyrgenstander (merker og gjenstander). Noen oppdrag krever produksjon fra verksteder, mens andre krever produksjon fra grunnleggende varefabrikker (marmor, stål eller planker).
  • Krav og veipunkts stier vil være forskjellige for hvert av de tre eventyr nivåene.
  • Vanskelighetsnivået økes når du går fra et nivå til det neste.
  • På slutten av hvert nivå er det en belønning, som er visualisert med en stor skattekiste:
FA Chests.png

opplåsing av den belønningen vil gi en riktig fin belønning til alle av brorskapets medlemmer som bidro med noe til det nivået i brorskapseventyret. Husk også: Å samle inn den belønningen vil automatisk la deg (og ditt brorskap) komme videre til neste nivå. Derfor er det medlemmer med ambassadør eller høyere rang som vil ha mulighet til å låse opp nivåkisten. Det er en beslutning som må tas med forsiktighet, fordi det også betyr at du ikke vil være istand til å få flere brorskapseventyr rangeringspoeng for veipunkt som ikke har blitt tatt på vette nivået.

Brorskapseventyr rangeringspoeng

Dette er også en ny mekanikk som vil komme med brorskapseventyret. Disse rangeringspoengene er midlertidige, dette betyr at de vil kun brukes for å bestemme ditt brorskaps plass i dette eventyret. Etter dette brorskapseventyret, vil belønningene bli delt ut til de beste brorskapene - Eventyr rangeringspoengene vil bli nullstilt og det er herfra alle vil starte fra neste brorskapseventyr. Så ved hvert eventyr, har hvert brorskap de samme mulighetene fra start igjen. Avhengig av brorskapets posisjon på slutten av eventyret, vil noen permanente brorskaps rangeringspoeng bli tildelt.

FA Ranking.png


Etter at brorskapseventyret er ferdig, kan du se rangeringspoengene som ble oppnådd gjennom det siste eventyret i fanen for brorskapseventyr i rangeringoversikten.

FArankingtab.png

Eventyrgjenstander

Eventyrgjenstander er en ny hendelses ressurs som er nødvendig for det tilbakevendende brorskapseventyr. De har ingen andre funksjoner enn å bli brukt til å fullføre bestemte veipunkt, og de kan oppnås ved å gjøre bestemte handlinger inne i spillet. For eksempel: Produsere X nummer av brygg vil gi deg et dvergbryggerimerke (eventyrgjenstand) og produsere X antall av brød vil gi deg bakerlaugsmerke (eventyrgjenstand). Dette betyr at det vil være avhengig av aktiviteten til alle brorskapsmedlemmene for å kunne fullføre alle veipunktene og fullføre hele reisen til toppen. Du kan se dine nåværende mengder av merkene du har ved å holde musepekeren over brorskapseventyret ikon på toppen av skjermen når du er inne på eventyrets kart (og også i høyre hjørne av brorskapseventyrets banneri byen din). Vær sikker på å bruke dine eventyrgjenstander på slutten av hvert eventyr ellers vil de bli tapt. De blir ikke overført til kommende eventyr.


FA adventure items tooltip.png


Her en liste over eventyrgjenstandene og deres krav:

Eventyrgjenstander informasjon
Merke ikon Merke navn Krav
FA Brewery.png Dvergbryggeri
merke
50 x Brygg
FA Treant.png Entlaug
merke
35 x Enkle verktøy
FABakers.png Bakerlaug
merke
20 x Brød
FA Carpenters.png Snekkerlaug
merke
10 x Avanserte verktøy
FA Farmers.png Bondeglede Guild
merke
10 x Dagligvarer
FA Blacksmith.png Smedlaug
merke
5 x Verktøykasser
FA Flacon.png Luksuriøs flaske 1 x Marmormosaikk
1 x Verdifull ring
1 x Trefigurer
FA Bracelet.png Gyllent armbånd Samle en god mengde grunnleggende varer
FA Necklace.png Diamantsmykke Samle 3 x 24 timer grunnleggende vareproduksjon
FA Statue.png Elegant Statue Samle 2 x 48 timer grunnleggende vareproduksjon
FA Wand.png Tryllestav Skaff deg formelen Magisk produksjon og skaff 100 Planker
FA Potion.png Trylledrikk Skaff deg formelen Forhekset begavelse og skaff 100 Eliksir
FA Hat.png Heksehatt Samle to av følgende formler: Magisk produksjon, Forhekset begavelse, provisjonens makt
FA Wonder.png Underverk felleskap
merke
Invester 10 kunnskapspoeng til et hvilken som helst eldgamle underverk
FA Guard.png Elvenarisk vakt
merke
Rekrutter en stor mengde enheter (3x din troppestørrelse)
FA Sack.png Sekk med mynter Få et bra antall mynter (basert på ditt nåværende kapittel)
35px Spøkelse i en flaske Løs 3 Spire eller 3 turneringskonfrontasjoner
35px Druide stav Skaff 1 kombinasjons katalysator
35px Arkaniske rester Skaff 10 Visjons damp
35px Element Marmor Skaff 8 Relikvier
35px Forhekset tiara Bruk 3 formler

Oppdrag

Noen brorskapseventyr vil ha deres egne spesifikke oppdrags-linjer også. Vennligst husk at dette ikke vil være tilfelle for alle brorskapseventyrene. Hvert eventyr vil være forskjellig: Forskjellige krav, forskjellige belønninger og forskjellig oppsett!

Bunnløs dam

For de virkelig aktive brorskapene, har vi også den "bunnløse dammen" Den blir aktivert når den siste belønningen er innsamlet i siste nivå på kartet og vil se slik ut:

FA bottomlesspit.png

Uendelige bunnløse dammer vil fremkomme fra spillet en om gangen, hver med deres ulike krav.

Tips: Aktive brorskap kan bruke disse til å skaffe seg ekstra rangeringspoeng - Som betyr at de ender lenger opp på rankingen og kan derfor skaffe seg enda flere verdifulle sluttbelønninger.

Fellowship Adventure Trophy Buildings

These are special buildings, rewards for achieving a top ten place in the Adventure. There are Trophies for first, second and third place. plus a building for fourth to tenth.

Adventure Trophies
Posisjon Bygning Size Fordeler
Første plass
Glorious Arch of Triumph
2x3 Populasjon og kultur
Andre plass
Magnificent Triumphal Column
2x2 Populasjon og kultur
Tredje plass
Great Monument of Prosperity
2x2 Populasjon og kultur
4-10 plass
Memorial of Heroes
2x2 Populasjon og kultur
Click on a building to see a bigger image