InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png

Fra Elvenar Wiki NO'
Hopp til: navigasjon, søk
EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Klikk på ikonene for å navigere gjennom sidene.


Brorskap

Hensikt

Fellowship banner.png


Brorskap er spillergrupperinger der folk av lik spillestil eller interesser samles for å gjøre deres hverdagslige spillopplevelse enklere og mer fornøyelig. Du vil se at å være del av et sterkt samfunn vil hjelpe din by å voksne ennå mer, og at veien til rikdom og styrke vil bli mye lettere.

For å få tilgang til brorskapsfunksjonen, klikker du bare på dens ikon på din profil.

1Profile Fellow Icon.png


Krav

Det er ingen spesielle krav for å grunnlegge et brorskap, annet enn at du ikke kan være i et allerede. På den annen side må du bli godtatt av noen med rettighetene til det, dersom du ønsker å bli med i et brorskap. Brorskap er begrenset til 25 medlemmer.


Fordeler

Brorskap gir mange fordeler til sine medlemmer, slik som:

Benefits.png


 • Bytte uten avgift - Selv om du ikke har oppdaget dine brorskapsmedlemmer på kartet, vil du være i stand til å byttehandle med dem uten å måtte betale en avgift til handelsmannen.
 • Nabohjelp - Nabohjelp er tilgjengelig for alle brorskapsmedlemmer, som betyr at du kan gi og motta nabohjelp til og fra alle medlemmer, til og med de som er i byer langt unna.
 • Rundskriv - Alle medlemmer i brorskapet kan sende meldinger som blir mottatt umiddelbart av resten av medlemmene i brorskapet.
 • Brorskapschat - Ved å være del av et brorskap, vil du være i stand til å bruke chatsystemet til å kommunisere med alle andre medlemmer, enten for å be om hjelp for byen din, eller bare for å hilse daglig.


Titler og rettigheter

Det er fire tilgjengelige posisjoner i et brorskap, der hver og en av dem har sitt eget sett av rettigheter og muligheter:

 • Erkemagiker - Erkemagikeren er lederen av brorskapet, og derfor har vedkommende alle de tilgjengelige rettighetene. Ettersom vedkommende er leder, kan vedkommende ikke forlate brorskapet uten å først forfremme et annet medlem til erkemagiker. Ved å gjøre dette blir vedkommende automatisk omgjort til en magiker fra erkemagiker, og kan derfor forlate brorskapet. På den annen side er vedkommende den eneste som har muligheten til å oppløse brorskapet.
 • Magiker - I tillegg til alle ambassadørrettighetene kan en magiker bytte tittelen til andre medlemmer, utvise medlemmer, endre brorskapsprofilen, og åpne eller lukke brorskapet for invitasjoner og søknader. De har ikke rettigheter til å endre tittelen til, eller utvise erkemagikere.
 • Ambassadør - Ambassadører er vanlige medlemmer som har rettigheter til å invitere andre spillere. De kan også godta eller avslå medlemssøknader, samt slette tidligere invitasjoner.
 • Medlem - Ethvert brorskapsmedlem kan benytte brorskapschatten, bytte avgiftsfritt med andre medlemmer, gi og motta nabohjelp, samt sende rundskriv til alle medlemmene i brorskapet.
14Fellowships rights.png


Grunnlegge et brorskap

Ved å grunnlegge et brorskap vil du bli lederen av en liten gruppering spillere, og bli titulert som erkemagiker. For å grunnlegge et brorskap må du trykke på "Brorskaps-knappen" på din profil, og deretter trykke på "grunnleggingsknappen" på skjermen foran deg.

2Found or join.png

Du vil da være i stand til å velge et navn for ditt nye brorskap (maks. 25 tegn), skrive en beskrivelse (maks. 2000 tegn), og velge og tilpasse en banner for brorskapet.

3Found Fellow.png
4Edit Banner.PNG

Du vil også kunne aktivere og deaktivere søknader og invitasjoner. Dersom du skulle velge å deaktivere søknader, vil ikke spillere være i stand til å sende inn søknader, og nye medlemmer kan kun legges til via invitasjoner. Dersom du skulle deaktivere invitasjoner, vil du kun være i stand til å legge til nye medlemmer til brorskapet dersom noen skulle velge å sende inn en søknad.

Med det samme du er ferdig med å tilpasse dine alternativer er du ferdig med å grunnlegge ditt brorskap - gratulerer! Du har nå muligheten til å legge til 24 andre spillere i brorskapet (både mennesker og alver).

6you found fellow.png

Brorskaps-vindu

Når du har funnet ditt brorskap vil du bli i stand til å åpne brorskaps-vinduet ved å trykke på brorskaps-knappen på din profil

Du vil se disse 3 fanene:

 • Oversikt - Her vil du se alt vedrørende ditt brorskap: Dets navn, beskrivelse og hvor mange medlemmer som er med i brorskapet. Brorskaps rangering og poeng og det er også der du kan forlate brorskapet, redigere det eller oppløse det, avhengig av din brorskaps-tittel.
 • Medlemmer - Denne fanen tillater deg å se alle medlemmer i brorskapet, deres rang og poeng, og hvis du har nok rettigheter er der medlemmers tittel kan bli endret.
 • Aspiranter - Denne fanen vil bare være synlig for de medlemmene med tittel og rettigheter som tillater deg å administrere alle invitasjoner og søknader til brorskapet.
7Fellowship Pannel.png

Redigere et brorskap

Erkemagiker og Magiker kan til en hver tid redigere alle brorskaps elementer som navn, banner, beskrivelse og tillate eller avslå søknader og invitasjoner. For å gjøre det. Klikk på rediger-knappen på brorskaps-panelet. Oversiktsfane (se ovenfor).

EditFSProfile.png


Medlemsanskaffelse metoder:

 1. Tillate medlemmer å sende invitasjon - Erkemagiker, magiker, ambassadør
 2. Bli med direkte uten en invitasjon
 3. Kun søknader - Spillere kan bare bli med en invitasjon
 4. Stengt - Stengt for nye medlemmer


For bannere er det flere mulige kombinasjoner av flagg. farger og symboler du kan velge fra.

5banners Fellow.png

Invitere og Akseptere Medlemmer

*Invitere medlemmer - Ved å gå igjennom rankingmenyen kan du enkelt se hvilke spiller som er uten brorskap, og invitere dem til ditt. Klikk på spillerens navn og velg inviter.

8Invite Members.png

Den inviterte spilleren må akseptere invitasjonen før den kan bli medlem i brorskapet. Bare erkemagiker, magiker og ambassadør kan invitere spillere. Når en spiller har akseptert invitasjonen vil den bli lagt til i brorskapet som medlem. Hvis noen andre av ditt brorskap allerede har invitert denne spilleren vil du få opp en melding som sier "Denne spilleren er allerede invitert til ditt brorskap"

10invitation sent.png

Brorskapet kan slå av invitasjons funksjonen i brorskaps-profil panelet. Dette vil nekte medlemmer å invitere spillere. Invitasjons-knappen vil bli grå og det vises en melding med informasjon.

11Fellowships no invite.png
 • Akseptere søknader - Hvis brorskapet ikke har slått av søknads-funksjonene, kan hvilke som helst spiller akseptere. For å sjekke søknadene du har mottatt, åpne brorskaps-vinduet og velg Aspirant-fanen.

Der vil du se både invitasjoner og spilleres søknader, og du kan differensiere dem via dere ikoner. du kan enten akseptere eller avslå hver enkelt søknad enkeltvis. Bare erkemagiker, magiker og ambassadør kan se disse fanen, der de kan akseptere/avslå søknader og åpne tidligere invitasjoner. Når en søknad er akseptert vil spilleren bli med i brorskapet som medlem.

12accept felows.png

Forandre tittel & Rettigheter

Når flere spillere blir med i brorskapet, kan det være verdt å gi noen av medlemmene ny rangering/posisjon. Du kan finne beskrivelse over medlemmers tittel og rettigheter ved å klikke. Info fellow.png på medlems-fanen i brorskapet.

15changing titles1.png

Bare erkemagiker og magiker har rettigheter til å forandre medlemmers tittel. En erkemagiker kan gi sin posisjon til en annen spiller. Hvis du gir posisjonen til en annen spiller vil du automatisk få ny tittel som magiker. Du kan ikke reversere dette og bare den nye erkemagikeren kan gi deg tittelen tilbake.

16Change Titles1 archmage.png

På den annen side hvis en magiker forandrer sin egen tittel vil han miste sjansen til å gjøre om på handlingen og må vente til erkemagikeren eller en av de andre magikerene forandrer tilbake.

17changing titles2.png

I begge tilfeller vil et varselvindu dukke opp, slik at du kan bekrefte at du virkelig vil utføre handlingen.


Utvise Medlemmer

Medlemmer kan bare bli utvist av erkemagiker eller en av magikerene. For å utvise et medlem. Gå til medlems-fanen i brorskaps-vinduet og velg utvis. Spørsmål om bekreftelse vil vises for å unngå at du utviser ved en feiltagelse.

13expell member.png

Oppløs et brorskap

Bare erkemagiker kan oppløse et brorskap. Ved å gjøre dette vil all prosess i brorskapet som rangering og poeng gå tapt, og alle medlemmene har nå mulighet til å bli med i et annet brorskap. For å oppløse et brorskap må du gå til brorskaps-oversikt fanen og klikke på knappen oppløs. Et vindu vil dukke opp der det bes om bekreftelse for å utelukke at brorskapet oppløses ved et uhell.

18disband.png


Bli med i et brorskap

Hvis du ikke vil lage ditt eget brorskap kan du bli med i et eksisterende. For å se alle brorskapene trenger du bare å trykke på rangerings-knappen og velge brorskaps-fanen.

For å bli med i et eksisterende brorskap må du sende en søknad og vente på at et medlem med rettigheter aksepterer søknaden. Klikk på brorskapsnavnet, velg "se på brorskap" og press deretter på søknad.

19application.png

Du kan også se dine medlems-forespørsler og invitasjoner under forespørsel-fanen. Når du har blitt medlem i et brorskap vil alle dine forespørsler automatisk forsvinne og fanen vil bli slettet.

20requests join.png

Du vil ikke ha mulighet til å bli med i et brorskap når:

 • Brorskapet ikke aksepterer søknader;
 • Brorskapet er fulltallig;
 • Du er allerede i et brorskap;
 • Du har blitt medlem i et brorskap, og forlatt brorskapet innen siste 24 timer;
23unable-to-join.png

Forlate brorskapet

Medlemmer kan forlate brorskapet når som helst. For å kunne gjøre det må du åpne oversikt-fanen i brorskaps-vinduet og klike på "forlat knappen"

21leave felow.png

Men så snart du forlater brorskapet vil du miste tilgangen til all brorskapets fordeler og chat-sytemet.

22leave fellowship.png

Du må huske på at som erkemagiker kan du ikke forlate brorskapet. Hvis du virkelig vil forlate brorskapet må du først overgi erkemagiker tittelen til et annet medlem.

Note: Etter at du har forlatt et brorskap kan du opprette et nytt uten å måtte vente.

Være en del av ett brorskap

Å bli en del av ett brorskap vil ikke bare hjelpe deg med å få byen din til å vokse raskere. Det vil også gjøre deg i stand til å samhandle tettere med andre spillere.

 • Besøke naboer - Selv om brorskaps-medlemmer ikke er plassert i utforsket området, kan du fortsatt gi dem nabohjelp, og vice versa. Du kan også se frem til besøkende som kan hjelpe deg med mynter, kulturbonus og forsyninger. For å besøke brorskapets medlemmer åpner du brorskaps-vinduet. Velg fanen "medlemmer". Velg så "besøk medlem" ved å trykke på spillerens navn for å besøke ham
24members visit.png


 • Handle med medlemmer - Det er ingen gebyr for å handle med medlemmer i ditt brorskap. Dette åpner nye muligheter for handel av sjeldne varer, eller handle med spillere i andre regioner.

I handelsmannen kan du bruke brorskaps filter for å kun se brorskaps-medlemmers tilbud.

25members trade filter.png


 • Rundskriv - Det er mulig å sende melding til alle medlemmene i brorskapet. Gi alle beskjed om viktige hendelser, sende forespørsler om viktige handler, gi gode handelstilbud, eller gode spilltips. For å sende felles melding , klikk på meldingsknappen og velg fanen komponer. marker brorskaps-ikonet så meldingen blir sendt til alle brorskapets medlemmer.
26circular-messages.png


 • Brorskaps-Chat - Du kan bruke chat-rommet til å snakke direkte til dine venner. For å åpne chat-rommet klikker du på chat-ikonet på høyre side av skjermen. Chat-rommet åpnes, og du kan prate å ha det gøy med andre spillere.
27chat icons.png

Chat-rommet åpnes/skjules ved å trykke på chat-ikonet. Selv om chat-rommet er skjult vil du se en merknad på om noen er inne å skriver noe der. Systemet lagrer også chat-historie så du mister ingen av dine venners samtaler når du er logget ut.

Om du ikke er i ett brorskap vil chat-ikonet åpne et panel som tillater deg å velge ett brorskap å bli medlem av.

29Chat Join-or-found.png 28Chat screen.png

Brorskaps-rangering

Akkurat som spillere har poeng og en posisjon på rangeringslisten har også brorskap dette. Du kan sjekke ut dette ved å gå til rangerings-panelet og velge brorskaps-fanen. Brorskapets-poengsum er summen av brorskap-spillerens poeng pluss brorskapspoengene som ble oppnådd i brorskapseventyret.

30Fellowships rankings.png

Brorskap på verdenskartet

Brorskaps medlemmer vil bli "oppdaget" på verdenskartet, Det betyr at du alltid vil se dine venners byer med en grønn farge, akkurat som om du skulle ha funnet dem ved å forske på nære provinser.

Verdenskartet vil bli en mer fargerik plass med dine brorskaps-medlemmer, Du vil se en variert blanding av bannere med forskjellig farge og symbol. Disse vil også gi deg mulighet til å se hvilke medlemmer som høre til de forskjellige brorskap.

32map fellows discovered.jpg